موضوعات = دینامیک، ارتعاشات و کنترل
طراحی کنترل گر پیش بین برای سیستم تهویه اتومبیل

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 151-175

حسن زرآبادی پور؛ حمید نریمان فر


طراحی ربات پوشیدنی کمک حرکتی برای دست

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 176-187

سیده مرضیه سید آقامیری؛ حسن ظهور


طراحی و ارائه الگوریتم انتخاب سیستم تهویه مطبوع بهینه ساختمان

دوره 20، شماره 3، آذر 1397، صفحه 59-79

علیرضا خدایاری؛ علی غفاری؛ مجید عمیدپور؛ نسیم مهرفرزام


مطالعه تجربی عملکرد روش های مختلف آنالیز مودال محیطی با تحریک همزمان تصادفی و هارمونیک

دوره 20، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 54-71

محمد اورک؛ مهدی صالحی؛ مهدی قربانی؛ محمد احمدی بلوطکی


ارائه یک الگوریتم جدید برای تشخیص احساس گوینده برای تعامل انسان و ربات

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 92-109

علی نیک نژاد؛ علی غفاری؛ علیرضا خدایاری


طراحی و ساخت مدل ویلچر مقاوم در برابر واژگونی با استفاده از مکانیزم 3-RRS به روش نمونه سازی سریع

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 209-221

مهرداد جوادی؛ پیمان جعفری طایمه؛ نرگس افضل پور


طراحی کنترل فیدبک برای کایت مولد حول مسیر نامی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 6-21

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی


تحلیل فرکانسی ورق ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر وابسته به دما بر اساس فرمولاسیون هیبریدی متحد‌الشکل

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 61-90

محسن بت‌شکنان دهکردی؛ یونس محمدی؛ کیوان حسینی صفری