دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 35، شهریور 1393 (حرارت و سیالات) 
بررسی عملکرد حرارتی و هیدرودینامیکی جریان جت برخوردی نانوسیال آب- Al2O3 در چاه حرارتی صفحه- پینی

صفحه 60-89

مجید روشنی؛ سیدضیاالدین میری؛ مهدی اشجعی؛ پدرام حنفی‌زاده؛ افشین افتخاری نسب