دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 55، شهریور 1398، صفحه 1-224 (حرارت و سیالات) 
بررسی عددی انتقال حرارت در میکروکانال مارپیچی با نانو سیالات آب- اکسید آلومینیوم و آب- اکسید مس

صفحه 56-74

سعید باقری؛ سجاد رستاد؛ سید امیر عباس علومی؛ امیر حسین نگهی؛ مهدی آشتیان ملایر