مدل‌سازی چند مقیاسی نانوکامپوزیت هیبریدی با استفاده از روش‌های دینامیک مولکولی، میکرومکانیک و المان محدود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر، اصفهان، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در این پژوهش، مدل‌سازی چند مقیاسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی، با زمینه اپوکسی و تقویت کننده‌های نانولوله کربنی تک جداره و نانوذره کربن (الماس)، ارایه شده است. در این مدل‌سازی، در مقیاس نانو، از روش دینامیک مولکولی و در مقیاس میکرو و ماکرو، با در نظر گرفتن تاثیر فاز میانی، از روابط تحلیلی میکرومکانیک و شبیه سازی المان محدود، به صورت جداگانه، استفاده شده است. انطباق خوبی بین نتایج این دو روش مشاهده شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که استفاده همزمان از نانوتقویت کننده‌های کربنی نانولوله و نانوذره، نانوکامپوزیت هیبرید، خواص مطلوبتری را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات