اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 929
تعداد پذیرش 226
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 535
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 309

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 333
تعداد مشاهده مقاله 162914
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 203214
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 471 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 79 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز
درصد پذیرش 24 %