داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Arezu Jahanshir احتراق و آلودگی هوا، انرژی و محیط زیست، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مفاهیم توسعه پایدار در مهندسی مکانیک، مکانیک سیالات، مکانیک شکست دانشگاه دولتی فنی و مهندسی بویین زهرا*گروه فیزیک و مهندسی فیزیک
Esmail Lakzian بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات حکیم سبزواری*فنی مهندسی
محمدباقر آیانی انتقال حرارت جابجایی، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات فردوسی مشهد*مهندسی
رضا ابراهیمی احتراق و جریانهای واکنشی، آکوستیک، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت هدایتی، ترمودینامیک آماری، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، توربوماشین، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های چند فازی، جریان‌های غیر دائم، چگالش، تبخیر و انجماد، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، کاهش صدا، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک، هیدرولیک خواجه نصیرالدین طوسی
زهره ابراهیمی انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، ترموالاستیسیته، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، چگالش، تبخیر و انجماد، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، مکانیک ضربه، نانومواد، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی پیام نور شیراز
سعید ابراهیمی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیستمهای چند جزئی یزد*مهندسی مکانیک
فرزاد ابراهیمی الاستیسیته غیر کلاسیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو دانشگاه بین المللی امام خمینی*دانشکده فنی و مهندسی
محمد ابراهیمی آکوستیک، ائرودینامیک، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، علوم و مهندسی فضایی، کاهش صدا، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان پژوهشگاه فضایی ایران
کارن ابری نیا تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، ساخت و تولید، شکل دهی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
محمد حسین ابوالبشری اتوماسیون، خودرو و حمل و نقل، دینامیک خودرو، ساخت و تولید، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، شکل دهی، ماشینکاری فردوسی مشهد*مهندسی مکانیک
نبی‌اله ابوالفتحی بیو، میکرو و نانومکانیک، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو صنعتی امیرکبیر*مهندسی پزشکی
جواد ابوالفضلی اصفهانی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، ترمودینامیک و انتقال حرارت، طراحی سامانه‌های حرارتی، مبدلهای حرارتی فردوسی مشهد*مهندسی مکانیک
محمد مهدی ابوترابی اتوماسیون، ساخت و تولید، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری، نمونه‌سازی سریع عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمدرضا ابوطالبی انتقال حرارت محاسباتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، ساخت و تولید، علم مواد علم و صنعت*مواد
امید ابوعلی انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های تراکم‌پذیر، چگالش، تبخیر و انجماد، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات شیراز*مهندسی مکانیک
حمید رضا ایپک چی دینامیک، ارتعاشات و کنترل صنعتی شاهرود*مهندسی مکانیک
سید موسی ایتی اندازه‌گیری و کالیبراسیون، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک دانشگاه تهران*دانشکده مهندسی مکانیک
فریبرز اتابکی مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر*شیمی
مجتبی آیت اللهی مکانیک شکست دانشگاه زنجان
مجیدرضا آیت الهی مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی احترام احتراق و آلودگی هوا، افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های چند فازی، خنک‌کاری و روغنکاری در موتور، خودروهای الکتریکی و هیبریدی، خودرو و حمل و نقل، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، سوخت‌های جایگزین، فن‌آوریهای نوظهور در موتورهای درونسوز، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان دانشگاه شهید بهشتی*مهندسی مکانیک و انرژی
میربیوک احقاقی بناب توربوماشین، جریان‌های آرام، خودرو و حمل و نقل، دینامیک خودرو، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات تبریز*مهندسی مکانیک
جواد احمدی خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک خودرو، سامانه‌های کنترل خودرو، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک پیام نور کرج*مهندسی مکانیک
حجت احمدی دینامیک، ارتعاشات و کنترل استاد/ دانشگاه تهران
عیسی احمدی الاستیسیته غیر کلاسیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیستمهای چند جزئی، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک ضربه زنجان*فنی و مهندسی گروه مکانیک
محمد حسین احمدی انرژی و محیط زیست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی احمدی تست غیر مخرب، جوشکاری، ساخت و تولید، علم مواد، مکانیک جامدات، مکانیک شکست صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
حمید احمدیان ارتعاشات غیر خطی، اندازه‌گیری و کالیبراسیون، پایش سلامت سازه‌ها، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، مدلسازی سیستمهای دینامیکی علم و صنعت
سید یوسف احمدی بروغنی ارتعاشات غیر خطی، آکوستیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تیر، صفحه و پوسته، جوشکاری، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، علم مواد، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نانومواد بیرجند*مهندسی
حسین احمدی دانش آشتیانی انرژی و محیط زیست، ائرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات تهران جنوب*فنی مهندسی
حسین احمدی کیا افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ائرودینامیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های تراکم‌پذیر، چگالش، تبخیر و انجماد، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی، هیدرودینامیک اصفهان
حسین احمدی کیا انتقال حرارت هدایتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، مکانیک سیالات اصفهان*مهندسی مکانیک
افشین احمدی ندوشن انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشگاه شهرکرد*دانشکده فنی ومهندسی
حمید اختراعی طوسی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تیر، صفحه و پوسته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست فردوسی مشهد*مهندسی مکانیک
مهدی اخلاقی احتراق و آلودگی هوا، ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، انرژی و محیط زیست، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، جوشکاری، خنک‌کاری و روغنکاری در موتور، خودروهای الکتریکی و هیبریدی، خودرو و حمل و نقل، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، سامانه‌های کنترل خودرو، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فن‌آوریهای نوظهور در موتورهای درونسوز، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
حامد ادیبی ساخت و تولید، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری صنعتی امیرکبیر *مهندسی مکانیک
شهرام آذری ارتعاشات غیر خطی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیستمهای چند جزئی، سامانه‌های کنترل خودرو، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
رضا آذرافزا تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مواد و سازه‌های هوافضا استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر*مجتمع دانشگاهی مواد و فرآیندهای ساخت، گروه مکانیک
علیرضا آریایی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، مدلسازی سیستمهای دینامیکی اصفهان*مهندسی مکانیک
محسن ایرانی رهقی بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
مهدی ایرانمنش تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تست غیر مخرب، جوشکاری، ساخت و تولید، شکل دهی، مکانیک جامدات صنعتی امیرکبیر
بهروز آرزو ساخت و تولید، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، ماشینکاری صنعتی امیرکبیر*مکانیک
جمال ارغوانی بیو، میکرو و نانومکانیک، تیر، صفحه و پوسته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مکانیک جامدات دانشگاه صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
طاهر ارمغانی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه ازاد مهدیشهر
عبدالرضا اروجعلیان مشهدی سیالات غیر نیوتنی، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی شیمی
هادی آروین ارتعاشات غیر خطی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک غیرخطی و آشوب، سازه‌های هوشمند، مکانیک شکست دانشگاه آزاد بروجن*مهندسی مکانیک
شهیدیان آزاده اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، دینامیک سیالات محاسباتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مکانیک شکست خواجه نصیر
احسان ایزدپناه ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات خلیج فارس بوشهر*مهندسی مکانیک
طاهر ازدست بیو، میکرو و نانومکانیک، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، مکانیک جامدات، نانومواد صنعتی ارومیه*مهندسی مکانیک
سجاد ازگلی دینامیک، ارتعاشات و کنترل عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت مدرس
ساسان آسیایی انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، پیلهای سوختی، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو علم و صنعت
بهمن اسدی اثر متقابل سیال و سازه، ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، افزایش انتقال حرارت، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های چند فازی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک سیالات محاسباتی، فن‌آوریهای نوین انرژی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی گلپایگان*مهندسی مکانیک
سعید اسدی آموزش مهندسی مجازی و از راه دور، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی دانشکده مهندسی دانشگاه پیام نور - مدیر رشته های مهندسی پیام نور استان گیلان
حسن اسدی گیلاکجانی بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، لایه‌های مرزی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک سیالات عضو هیئت علمی و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
اکبر اسفندیاری توربوماشین، خودرو و حمل و نقل، مکانیک سیالات، مهندسی و فن‌آوری دریا، هدایت و ناوبری، هیدرولیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
حسین اسکندری بیو، میکرو و نانومکانیک، تست غیر مخرب، جوشکاری، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد، فرایندهای نوین ساخت، نانومواد، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی خلیج فارس بوشهر
عبدالله اسکندری انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، ائرودینامیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های چند فازی، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات پیام نور شهرری
جعفر اسکندری جم آموزش مهندسی مجازی و از راه دور، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تیر، صفحه و پوسته، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، سازه‌های فراساحلی، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، مواد و سازه‌های هوافضا، نانومواد، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی صنعتی مالک‌اشتر-مرکز تحقیقات کامپوزیت تهران
محمدرضا اسلامی تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
رضا اسلامی فارسانی سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی*دانشکده مهندسی و علم مواد
خان میرزا اسماعیل دینامیک، ارتعاشات و کنترل، فرایندهای نوین ساخت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع علم و صنعت
اسماعیل اسماعیل زاده توربوماشین، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرولیک تبریز*مهندسی مکانیک
سیامک اسماعیل زاده خادم ارتعاشات غیر خطی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها تربیت مدرس*مهندسی مکانیک
رضا اسمعیلی ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات، مکانیک شکست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد*آموزشکده فنی و حرفه ای آزاد سما
مهدی اشجعی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، نیروگاههای حرارتی دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
نریمان اشرفی خراسانی جریان‌های آرام، جریان‌های غیر دائم، سیالات غیر نیوتنی، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات علوم و تحقیقات تهران*مهندسی مکانیک
علی اشرفی زاده دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی*دانشکده مکانیک
سعید اصغری انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست پژوهشگاه فضایی ایران
محسن اصفهانیان تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تیر، صفحه و پوسته، خودروهای الکتریکی و هیبریدی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک خودرو، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مهندسی راه‌آهن صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
محمد افتخاری یزدی انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک دانشگاه ازاد قزوین
سید احسان افتخاری شهری ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد، فرایندهای نوین ساخت دانشگاه صنعتی بیرجند*دانشگاه مکانیک
حسین افشار انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، ائرودینامیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک آزاد اسلامی واحد تهران شرق*فنی مهندسی
داوود افشاری تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست زنجان*مهندسی مکانیک
نفیسه آقابابائی انرژی و محیط زیست دانشگاه تفرش
مسعود آقاخانی جوشکاری، ساخت و تولید رازی کرمانشاه
مهرداد اقایی خفری ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
سیروس آقانجفی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی*مهندسی مکانیک
محمد اقتصاد دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی شیراز*مهندسی مکانیک
حسن اقدسی نیا انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، مکانیک سیالات مدیر گروه مهندسی شیمیدانشگاه تبریز
امین یاقوتیان الاستیسیته غیر کلاسیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تست غیر مخرب، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، مکانیک جامدات شهید چمران اهواز*مهندسی مکانیک
جواد اکبری بیو، میکرو و نانومکانیک، تست غیر مخرب، ساخت و تولید، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فرایندهای نوین ساخت، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، ماشینکاری، نمونه‌سازی سریع صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
قاسم اکبری انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، اندازه‌گیری جریان، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک
نوذر اکبری احتراق و جریانهای واکنشی، آکوستیک، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، ائرودینامیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، توربوماشین، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های غیر دائم، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، فن‌آوریهای نوظهور در موتورهای درونسوز، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات دانشگاه هوایی شهید ستاری*هوافضا
رضا اکبری الاشتی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک ضربه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل*مهندسی مکانیک
مجید الیاسی اتوماسیون، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد، ماشینکاری دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
آریا الستی خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، هدایت و ناوبری صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
احسان امانی احتراق و جریانهای واکنشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های چند فازی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، مکانیک سیالات امیرکبیر
نیما امانی فرد افزایش انتقال حرارت، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان‌های آرام، جریان‌های تراکم‌پذیر، دینامیک سیالات محاسباتی، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک گیلان*مهندسی مکانیک
مصطفی امیدی بیدگلی خودرو و حمل و نقل، مکانیک جامدات آزاد اسلامی واحد بادرود
بهزاد امیدی کاشانی آب شیرین کن، احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، خنک‌کاری و روغنکاری در موتور، خودرو و حمل و نقل، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، سوخت‌های جایگزین، فن‌آوریهای نوظهور در موتورهای درونسوز، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مکانیک شکست، نیروگاههای حرارتی بیرجند*مهندسی
پوریا امید وار اثر متقابل سیال و سازه، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، دینامیک سیالات محاسباتی، فن‌آوریهای نوین انرژی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک، هیدرولیک یاسوج
حسین امیری انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، طراحی سامانه‌های حرارتی، مکانیک سیالات دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته*پژوهشکده انرژی
علیرضا امیری الهامی بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، جریان‌های تراکم‌پذیر، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد واحد بین المللی جلفا *مکانیک
امین امیری دلوئی دانشگاه بیرجند، استادیار
سعید امینی ساخت و تولید، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری کاشان
ولی انجیل الی انتقال حرارت محاسباتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد کرج
رضا انصاری ارتعاشات غیر خطی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل چند مقیاسی، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو گیلان*مهندسی مکانیک
مهدی انصاری مکانیک جامدات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
جواد انفرادی خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیستمهای چند جزئی، دینامیک غیرخطی و آشوب، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک، هدایت و ناوبری دانشگاه آزاد واحد مشهد
عبدالرضا اوحدی آکوستیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، پایش سلامت سازه‌ها، تداخل سازه و سیال، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، سازه‌های هوشمند، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، کنترل ارتعاشات و صدا صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
حمیدرضا اویسی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
هاشم بابایی مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک ضربه گیلان*مهندسی مکانیک
محمد رضا بابائی انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، مکانیک سیالات عضو هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
مجید بازارگان آب شیرین کن، احتراق و آلودگی هوا، انتقال حرارت جابجایی، اندازه‌گیری جریان، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ائرودینامیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های آرام، خودرو و حمل و نقل، ذخیره انرژی گرمایی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، لایه‌های مرزی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرزاد بازدیدی تهرانی انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، مکانیک سیالات علم و صنعت*مهندسی مکانیک
یوسف بازرگان لاری دینامیک، ارتعاشات و کنترل آزاد شیراز*مهندسی مکانیک
علی باستی ساخت و تولید، شکل دهی، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری گیلان*مهندسی مکانیک
حمید باصری اتوماسیون، ساخت و تولید، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری دانشگاه صنعتی بابل
غلامرضا باکری آب شیرین کن، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، فن‌آوریهای نوین انرژی دانشگاه صنعتی بابل
سیما باهری اسلامی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، دینامیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، مکانیک سیالات تبریز*مهندسی مکانیک
رضا باهوش کازرونی جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، مکانیک سیالات شهید چمران اهواز*مهندسی مکانیک
محسن بت شکنان دهکردی تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات دانشگاه شهرکرد
سید سعید بحرینیان جریان‌های چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، مکانیک سیالات، هیدرولیک شهید چمران اهواز*مهندسی مکانیک
رضا بختیاری بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل خزش و خستگی، جوشکاری، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد، فرایندهای نوین ساخت، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نانومواد رازی کرمانشاه
فیروز بختیاری نژاد ارتعاشات غیر خطی، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، پایش سلامت سازه‌ها، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سازه‌های هوشمند، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
حمید بخشی انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت هدایتی، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، جریان‌های آرام، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی بابل
مهدی بیدآبادی احتراق و جریانهای واکنشی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، سوخت‌های جایگزین علم و صنعت*مهندسی مکانیک
محسن بدرسمای اندازه‌گیری و کالیبراسیون، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، تست غیر مخرب، تواناییهای نوظهور مدلسازی و شبیه سازی در فرایندهای ساخت دیجیتال و اتوماسیون فرآیندهای ساخت، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فرایندهای نوین ساخت، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، نمونه‌سازی سریع دانشگاه صنعتی اصفهان*دانشکده مهندسی مکانیک
احسان براتی ارتعاشات غیر خطی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نمونه‌سازی سریع صنعتی مالک اشتر
غلام حسین برادران بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو شهید باهنر کرمان*مهندسی مکانیک
اصغر برادران رحیمی انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرولیک فردوسی مشهد*مهندسی مکانیک
فرشاد برازنده بیو، میکرو و نانومکانیک، ساخت و تولید، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، نمونه‌سازی سریع صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
مهدی برجی انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان*دانشکده فنی
رضا بری شهواری بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان*واحد استان هرمزگان
مهرداد بروشکی انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف*دانشکده مهندسی انرژی
مسعود برومند توربوماشین، جریان‌های تراکم‌پذیر، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک، هیدرولیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
احسان بزاز تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، مکانیک جامدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران
مهرداد بزاززاده ائرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر*مجتمع مکانیک و هوا فضا
سید محمد بزرگ خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک خودرو، کنترل سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک یزد
حسین بیسادی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، جوشکاری، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد، مکانیک جامدات علم و صنعت*مهندسی مکانیک
محمد کاظم بشارتی گیوی ترمودینامیک و انتقال حرارت، ساخت و تولید، علم مواد، فرایندهای نوین ساخت، مکانیک سیالات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
حسن بصیرت تبریزی انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های چند فازی، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
سالم بعنونی احتراق و جریانهای واکنشی، افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت محاسباتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، طراحی سامانه‌های حرارتی، مبدلهای حرارتی شهید چمران اهواز*مهندسی مکانیک
حسن بیگلری دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات دانشگاه تبریز*مهندسی مکانیک
فریدرضا بیگلری ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
افشین بنازاده بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی صنعتی شریف*مهندسی هوافضا
احسان بنی اسدی انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، طراحی سامانه‌های حرارتی اصفهان*مهندسی مکانیک
مجید بنی اسدی مکانیک در مقیاس میکرو و نانو استادیار مهندسی مکانیک
دکتر نصراله بنی مصطفی عرب جوشکاری، ساخت و تولید دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی*دانشکده مهندسی مکانیک
سید علی بهبهانی نیا افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
محسن بهرامی بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، کنترل سیستمهای دینامیکی صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
امین بهزدامهر افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت سیستان و بلوچستان
سمیرا پایان انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت معکوس، ترمودینامیک و انتقال حرارت، مبدلهای حرارتی سیستان و بلوچستان
غلامرضا پازوکی احتراق و جریانهای واکنشی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک آماری، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، چگالش، تبخیر و انجماد صنعتی امیرکبیر*مهندسی شیمی
هادی پاسدار شهری احتراق و آلودگی هوا، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، ذخیره انرژی گرمایی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، فن‌آوریهای نوین انرژی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات تربیت مدرس * مهندسی مکانیک
علی اکبر پاشا زانوسی بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک جامدات آزاد قزوین
محمد هادی پاشائی ارتعاشات غیر خطی، تداخل سازه و سیال، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها صنعتی نوشیروانی بابل*مهندسی مکانیک
غلامحسن پایگانه پایش سلامت سازه‌ها، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، شکل دهی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست تربیت دبیر شهید رجایی*مهندسی مکانیک
جاماسب پیرکندی آب شیرین کن، احتراق و آلودگی هوا، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، ذخیره انرژی گرمایی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، سوخت‌های جایگزین، فن‌آوریهای نوین انرژی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، گرمایش محیطی، نیروگاههای حرارتی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سجاد پیرمحمد استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی
علی اکبر پیر محمدی تست غیر مخرب، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی زنجان*مهندسی مکانیک
محمد پرنیان پور دینامیک، ارتعاشات و کنترل صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
مجید پیروی آب شیرین کن، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، نانومواد دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی شیمی
محمد پسندیده فرد انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، جریان‌های چند فازی، چگالش، تبخیر و انجماد، دینامیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، مکانیک سیالات، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود پسندیده فرد جریان‌های تراکم‌پذیر، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه فردوسی مشهد* فنی و مهندسی
سید حسین پورتاک دوست خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، علوم و مهندسی فضایی، کنترل سیستمهای دینامیکی، هدایت و ناوبری صنعتی شریف*مهندسی هوافضا
محمد پورجعفرقلی بیو، میکرو و نانومکانیک دانشگاه هوایی شهید ستاری*دانشکده مهندسی هوافضا
اسماعیل پورسعیدی اثر متقابل سیال و سازه، ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، تحلیل خزش و خستگی، تحلیل‌های آماری در مکانیک شکست و ضربه، تداخل سازه و سیال، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تست غیر مخرب، توربوماشین، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، علم مواد، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سازه‌ها، مکانیک سیالات، مکانیک شکست، نانومواد، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی، نیروگاههای حرارتی دانشگاه زنجان ، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی مکانیک
اسماعیل پورسعیدی تحلیل خزش و خستگی، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک شکست زنجان*مهندسی مکانیک
مهرداد پورسینا بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک جامدات دانشگاه اصفهان*فنی و مهندسی
امید پورعلی آب شیرین کن، احتراق و آلودگی هوا، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، سوخت‌های جایگزین، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوین انرژی، مبدلهای حرارتی، مکانیک شکست، نیروگاههای حرارتی خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
محمد پورگل محمد ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، انرژی و محیط زیست، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، تحلیل‌های آماری در مکانیک شکست و ضربه، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فن‌آوریهای نوین انرژی صنعتی سهند تبریز
نادر پور محمود اثر متقابل سیال و سازه، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، ائرودینامیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک ارومیه
صادق تابع جماعت احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
مهدی تاجداری احتراق و آلودگی هوا، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، جوشکاری، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد، مکانیک جامدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک*مهندسی مکانیک
مهران تاج فر انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، توربوماشین، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
جلال ترابی دانشگاه گیلان
فرشاد ترابی انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، ذخیره انرژی گرمایی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، فن‌آوریهای نوین انرژی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کیوان ترابی ارتعاشات غیر خطی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت هدایتی، تیر، صفحه و پوسته، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیستمهای چند جزئی، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات کاشان
محمد امین ترابی زاده تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تیر، صفحه و پوسته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشگاه جامع علمی-کاربردی*مهندسی مکانیک
تست تستی الاستیسیته غیر کلاسیک
محمد تفضلی بیو، میکرو و نانومکانیک، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده صنعتی امیرکبیر*مهندسی پزشکی
پژمان تقی پور بیرگانی آکوستیک، پایش سلامت سازه‌ها، تست غیر مخرب، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها آزاد اهواز*مهندسی مکانیک
مهرداد تقی زاده منظری انرژی و محیط زیست، جریان در محیط متخلخل، خودرو و حمل و نقل، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات، مکانیک شکست صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
سجاد تقوایی بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده شیراز*مهندسی مکانیک
افشین تقوایی پور بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک سیستمهای چند جزئی، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مدلسازی سیستمهای دینامیکی صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
رضا تقوی زنور توربوماشین، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک علم و صنعت*مهندسی مکانیک
رضا تیکنی خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سازه‌های هوشمند، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، کنترل ارتعاشات و صدا، مدلسازی سیستمهای دینامیکی صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
علیرضا تیمورتاش انتقال حرارت جابجایی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه فردوسی مشهد*مهندسی
علیرضا تیمورتاش انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، اندازه‌گیری جریان، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ائرودینامیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، جریان‌های تراکم‌پذیر، چگالش، تبخیر و انجماد، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان عضو هیات علمی / دانشگاه فردوسی مشهد
رضا تیموری فعال آکوستیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تداخل سازه و سیال، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، مکانیک ضربه دانشگاه زنجان
علیرضا تهور افزایش انتقال حرارت، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، دینامیک سیالات محاسباتی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، لایه‌های مرزی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران
امیر توحیدی ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری*مهندسی مکانیک
احسان توکلی احتراق و جریانهای واکنشی، افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، اندازه‌گیری جریان، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های چند فازی، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، سیالات غیر نیوتنی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمد رضا توکلی اندازه‌گیری جریان، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های چند فازی، سیالات غیر نیوتنی، مکانیک سیالات صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
علیرضا توکل پور صالح اندازه‌گیری و کالیبراسیون، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، سامانه‌های کنترل خودرو، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک دانشگاه صنعتی شیراز
فریدون ثابت قدم اثر متقابل سیال و سازه، ائرودینامیک، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- تهران
عبدالرحمن جامی الاحمدی ساخت و تولید، مکانیک جامدات فردوسی مشهد
حمید جان نثاری افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، ذخیره انرژی گرمایی، فن‌آوریهای نوین انرژی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مبدلهای حرارتی، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی آب و برق عباسپور
رضا جاهدی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک شکست آزاد شیراز
مهدی جاوید دینامیک، ارتعاشات و کنترل، مکانیک جامدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی*فنی
علی جباری اتوماسیون، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، فرایندهای نوین ساخت اراک
اکبر جعفری الاستیسیته غیر کلاسیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، پایش سلامت سازه‌ها، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل چند مقیاسی، تحلیل خزش و خستگی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، شکل دهی، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، نانومواد صنعتی سیرجان
علی اصغر جعفری ارتعاشات غیر خطی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک غیرخطی و آشوب، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
محرم جعفری انرژی و محیط زیست، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، گرمایش محیطی، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات تبریز
سید محمد جعفریان انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات مجتمع آموزش عالی بم
علی جعفریان دهکردی آب شیرین کن، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انرژی و محیط زیست، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات تربیت مدرس
رمضانعلی جعفری تلوکلایی ارتعاشات غیر خطی، تداخل سازه و سیال، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک سیستمهای چند جزئی، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، مدلسازی سیستمهای دینامیکی دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
حسین جعفر زاده ساخت و تولید، مکانیک جامدات دانشگاه آزاد واحد تبریز*مهندسی مکانیک
جواد جعفری فشارکی بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، ترموالاستیسیته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات دانشگاه آزاد اسلامی-واحد نجف آباد*مهندسی مکانیک
شاپور جعفرقلی نژاد انرژی و محیط زیست، مکانیک سیالات آزاد اردبیل
محمد جعفر کرمانی انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های تراکم‌پذیر، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
صمد جعفر مدار احتراق و جریانهای واکنشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز صنعتی ارومیه*
سعید جعفری مهرآبادی بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، نانومواد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اراک
رضا جعفری ندوشن تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند و مرکب، شکل دهی، مکانیک جامدات صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
فتحی جگرکندی اثر متقابل سیال و سازه، ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، تداخل سازه و سیال، توربوماشین، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، علوم و مهندسی فضایی، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک سیالات، هدایت و ناوبری صنعتی شریف*مهندسی هوافضا
علی جلالی انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان پیام نور مشهد
عبدالحسین جلالی اقچای ساخت و تولید، شکل دهی خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
مهدی جلالی عزیزپور ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری آزاد اهواز*مهندسی مکانیک
محمد مهدی جلیلی بهابادی ارتعاشات غیر خطی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک خودرو، دینامیک سیستمهای چند جزئی، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، مدلسازی سیستمهای دینامیکی یزد*مهندسی مکانیک
جعفر جماعتی انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات رازی کرمانشاه
نیما جمشیدی انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تواناییهای نوظهور مدلسازی و شبیه سازی در فرایندهای ساخت دیجیتال و اتوماسیون فرآیندهای ساخت، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، ساخت و تولید، طراحی سامانه‌های حرارتی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکاترونیک، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، مکانیک ضربه دانشگاه اصفهان*دانشکده فنی و مهندسی
نغمه جمشیدی آلاشتی افزایش انتقال حرارت، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، ذخیره انرژی گرمایی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، طراحی سامانه‌های حرارتی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی پیام نور ساری
عماد جمعه زاده بیو، میکرو و نانومکانیک، تیر، صفحه و پوسته، جوشکاری، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
امید جهانیان احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، خنک‌کاری و روغنکاری در موتور، خودروهای الکتریکی و هیبریدی، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، سامانه‌های کنترل خودرو، سوخت‌های جایگزین، فن‌آوریهای نوظهور در صنعت حمل و نقل، فن‌آوریهای نوظهور در موتورهای درونسوز، فن‌آوریهای نوین انرژی، مکانیک شکست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل*مهندسی مکانیک
مهدی جهانگیری انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد*دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا جهانگیریان ائرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
مهدی جهرمی احتراق و آلودگی هوا، ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، انتقال حرارت جابجایی، انرژی و محیط زیست، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های غیر دائم، خودرو و حمل و نقل، دینامیک سیالات محاسباتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، مکانیک سیالات، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر*دانشکده هوافضا
یاشار جوادی ساخت و تولید دانشگاه آزاد سمنان
سید محمد جوادی اثر متقابل سیال و سازه، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، مکانیک سیالات دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان*مکانیک
مهرداد جوادی گروه مکاترونیک - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
مهدی جوانبخت بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل چند مقیاسی، تیر، صفحه و پوسته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک ضربه، نانومواد
مهدی جوانبخت بیو، میکرو و نانومکانیک، مکانیک جامدات صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
کورش جواهرده افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، دینامیک سیالات محاسباتی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، سیالات غیر نیوتنی، طراحی سامانه‌های حرارتی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی گیلان
علی چائی بخش لنگرودی پایش سلامت سازه‌ها، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، شناسایی و کنترل فرایند دانشگاه گیلان
فرزاد چراغپور سماواتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
محمود چهارطاقی ترمودینامیک و انتقال حرارت هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود/ دانشکده مهندسی مکانیک
فرهاد حاجی ابوطالبی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، مکانیک جامدات اصفهان*مهندسی مکانیک
ابراهیم حاجی دولو انتقال حرارت جابجایی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه شهید چمران اهواز*دانشکده فنی و مهندسی
ابوالفضل حاجی زاده اقدم افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های آرام، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیالات محاسباتی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
علی حاچ نایب ارتعاشات غیر خطی، پایش سلامت سازه‌ها، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، مدلسازی سیستمهای دینامیکی شهید چمران اهواز*مهندسی مکانیک
محمدرضا حایری یزدی ارتعاشات غیر خطی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیستمهای چند جزئی، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
محمد علی حامد خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، سامانه‌های کنترل خودرو دانشگاه تبریز*دانشکده مهندسی مکانیک
نبرد حبیبی ساخت و تولید، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک جامدات کردستان*مهندسی
نبرد حبیبی اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تست غیر مخرب، جوشکاری، خودرو و حمل و نقل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، سازه‌های فراساحلی، شکل دهی، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، مواد و سازه‌های هوافضا، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی
محرم حبیب نژاد کورایم اتوماسیون، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، ماشینکاری علم و صنعت*مهندسی مکانیک
یوسف حجت اتوماسیون، اندازه‌گیری و کالیبراسیون، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، پیلهای سوختی، خودروهای الکتریکی و هیبریدی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند، سامانه‌های کنترل خودرو، سوخت‌های جایگزین، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوظهور در صنعت حمل و نقل، فن‌آوریهای نوظهور در موتورهای درونسوز، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، مفاهیم توسعه پایدار در مهندسی مکانیک، مکاترونیک، مکانیک سیالات تربیت مدرس*مهندسی مکانیک
شهریار حجتی امامی بیو، میکرو و نانومکانیک، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو صنعتی امیرکبیر*مهندسی پزشکی
محمدجعفر حداد اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، ساخت و تولید، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری، مکانیک شکست عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک. دانشگاه تهران
پیام حیدری انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو آزاد اسلامی رودهن*مهندسی مکانیک
علی حیدری انرژی و محیط زیست، دینامیک سیالات محاسباتی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد سمنان*مهندسی مکانیک
محمد حیدری رارانی روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک شکست اصفهان
محمدرضا حیرانی احتراق و جریانهای واکنشی، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت محاسباتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
سید سعید حسینی آب شیرین کن، اندازه‌گیری جریان، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، ساخت و تولید، سیالات غیر نیوتنی، فرایندهای نوین ساخت، فن‌آوریهای نوین انرژی، مکانیک سیالات، نانومواد، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی تربیت مدرس
سید علی اصغر حسینی پایش سلامت سازه‌ها، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، مدلسازی سیستمهای دینامیکی دانشگاه خوارزمی*فنی
محمد حسینی جریان‌های چند فازی، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک سیالات
محمد حسینی پایش سلامت سازه‌ها، دینامیک سازه‌ها، کنترل ارتعاشات و صدا، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات صنعتی سیرجان*مکانیک
رضا حسینی آرا الاستیسیته غیر کلاسیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک سیستمهای چند جزئی، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سازه‌ها، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی دانشگاه پیام نور اصفهان
کورش حسن پور تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها اصفهان*مهندسی مکانیک
سیامک حسین پور احتراق و جریانهای واکنشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت محاسباتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، مکانیک سیالات صنعتی سهند تبریز
سید جمال حسینی پور جوشکاری، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد مازندران*مهندسی مکانیک
حسین حسینی تودشکی تست غیر مخرب، ساخت و تولید، مکانیک جامدات، مکانیک شکست صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
احمد حسینی سیانکی انرژی و محیط زیست، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مکانیک جامدات دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی*دانشکده فنی
سیدمصطفی حسینعلی پور آب شیرین کن، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، فن‌آوریهای نوین انرژی، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی، هیدرودینامیک علم و صنعت*مهندسی مکانیک
سوران حسنی فرد تحلیل خزش و خستگی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست تبریز*مهندسی مکانیک
غلام حسین فرهی تحلیل خزش و خستگی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست صنعتی شریف
علیرضا حسین نژاددوین انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی سیستان و بلوچستان*مهندسی مکانیک
رضا حسن نژاد قدیم پایش سلامت سازه‌ها، دینامیک، ارتعاشات و کنترل تبریز*مکانیک
شاهرخ حسینی هاشمی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها علم و صنعت*مهندسی مکانیک
بهراد حقیقی انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات، مکانیک شکست  ولی عصرعج
امین حقیقی پشتیری افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، ذخیره انرژی گرمایی، طراحی سامانه‌های حرارتی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات گیلان*مهندسی مکانیک
حشمت اله حقیقت روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، شکل دهی، مکانیک جامدات دانشگاه رازی، کرمانشاه*مهندسی مکانیک
رامین حقیقی خوشخو احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، انرژی و محیط زیست، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، سوخت‌های جایگزین، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، مبدلهای حرارتی شهید بهشتی*مهندسی مکانیک
مهدی حمزه ای احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، اندازه‌گیری جریان، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های چند فازی، خنک‌کاری و روغنکاری در موتور، خودرو و حمل و نقل، دینامیک سیالات محاسباتی، ذخیره انرژی گرمایی، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، سیالات غیر نیوتنی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، فن‌آوریهای نوین انرژی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، نیروگاههای حرارتی آزاد اهواز*مهندسی مکانیک
سید رضا حمزه لو اتوماسیون، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تست غیر مخرب، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، فرایندهای نوین ساخت، مکاترونیک، مکانیک جامدات، مکانیک شکست تربیت دبیر شهید رجایی
قدرت ا… حمزه نوا احتراق و جریانهای واکنشی، اندازه‌گیری جریان، اندازه‌گیری و کالیبراسیون، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، خنک‌کاری و روغنکاری در موتور، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، سامانه‌های کنترل خودرو، فن‌آوریهای نوظهور در موتورهای درونسوز، مکانیک سیالات، هیدرولیک دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
پدرام حنفی زاده ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های چند فازی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
جواد خادم احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز بیرجند*مهندسی مکانیک
مهران خاکی جامعی انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، دینامیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، لایه‌های مرزی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری*فنی و علوم پایه (گروه مکانیک)
حمید رضا خاکره انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات آزاد شیراز
فاطمه خاموشی ابرقویی بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، جریان‌های تراکم‌پذیر، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات آزاد شیراز*مهندسی مکانیک
منصور خانکی آب شیرین کن، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، نیروگاههای حرارتی عضو هیات علمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
اکرم خدایاری انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، جریان‌های تراکم‌پذیر، فن‌آوریهای نوین انرژی، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات رازی کرمانشاه*مهندسی مکانیک
علیرضا خدایاری تواناییهای نوظهور مدلسازی و شبیه سازی در فرایندهای ساخت دیجیتال و اتوماسیون فرآیندهای ساخت، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، سامانه‌های کنترل خودرو، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، فن‌آوریهای نوظهور در صنعت حمل و نقل، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک، مکانیک شکست، هدایت و ناوبری دانشگاه ازاد اسلامی واحد پردیس*مهندسی مکانیک
حسین خدارحمی مکانیک جامدات، مکانیک ضربه امام حسین*فنی مهندسی
سعید خدایگان ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، تحلیل‌های آماری در مکانیک شکست و ضربه، تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، تست غیر مخرب، ساخت و تولید، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، نمونه‌سازی سریع صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
محمدرضا خدمتی تیر، صفحه و پوسته، خودرو و حمل و نقل، سازه‌های فراساحلی، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک ضربه، مهندسی و فن‌آوری دریا صنعتی امیرکبیر
حسین خراسانی زاده انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع دانشگاه کاشان
محمد مهدی خیری خواه مکانیک جامدات عضو هیات علمی
محمد مهدی خیری خواه تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات دانشگاه ازاد قزوین
سعید خردمند احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های چند فازی، خنک‌کاری و روغنکاری در موتور، خودرو و حمل و نقل، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، کاهش صدا، مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر*مکانیک
هادی خرمی شاد مکانیک جامدات، مکانیک شکست علم و صنعت*مهندسی مکانیک
سید امیر خسروی فرد الاستیسیته غیر کلاسیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی شیراز*مهندسی مکانیک
عبدالمجید خشنود دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیستمهای چند جزئی، شناسایی و کنترل فرایند، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک شکست خواجه نصیر
نجمه خضراییان مکانیک جامدات استاد/ دانشگاه ازاد
خلیل خلیلی اندازه‌گیری و کالیبراسیون، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر دانشگاه بیرجند*دانشکده مهندسی
سید محمدرضا خلیلی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
شهرام خلیل آریا احتراق و جریانهای واکنشی، انتقال حرارت جابجایی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، مبدلهای حرارتی صنعتی ارومیه*مهندسی مکانیک
مرتضی خلیلیان آب شیرین کن، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، ذخیره انرژی گرمایی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، سیالات غیر نیوتنی، فن‌آوریهای نوین انرژی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، گرمایش محیطی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی صنعتی ارومیه*مهندسی مکانیک
احسان خواصی مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان
احسان خواصی مکانیک سیالات زنجان*مکانیک
کوروش خورشیدی ارتعاشات غیر خطی، آکوستیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، کنترل ارتعاشات و صدا اراک*مهندسی مکانیک
امیر بک خوشنویس جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات حکیم سبزواری*فنی
احمدرضا خوگر اندازه‌گیری و کالیبراسیون، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مکاترونیک صنعتی مالک اشتر*مهندسی مکانیک
عبدالرحمان دادوند انرژی و محیط زیست صنعتی ارومیه*مهندسی مکانیک
صمد دادوندی پور اتوماسیون، انرژی و محیط زیست، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تست غیر مخرب، تواناییهای نوظهور مدلسازی و شبیه سازی در فرایندهای ساخت دیجیتال و اتوماسیون فرآیندهای ساخت، جوشکاری، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک خودرو، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند، سامانه‌های کنترل خودرو، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، علم مواد، فرایندهای نوین ساخت، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوظهور در صنعت حمل و نقل، فن‌آوریهای نوین انرژی، ماشینکاری، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نمونه‌سازی سریع میشکولس/مجارستان*مهندسی مکانیک
سهیل داریوشی تیر، صفحه و پوسته پژوهشگاه پلیمر
محمد دامغانی نوری مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک ضربه دانشگاه سمنان*دانشکده مکانیک مدیر پزوهش
ابراهیم دامنگیر انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان‌های آرام، لایه‌های مرزی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمد دانش دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مکاترونیک صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
میترا دانش پژوه ارتعاشات غیر خطی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
سعید دانشمند تحلیل خزش و خستگی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، نمونه‌سازی سریع آزاد اسلامی شهر مجلسی
علیرضا دانش مهر انتقال حرارت محاسباتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
بهنام داودی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، شکل دهی، ماشینکاری دانشگاه تبریز
علی داور بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها دانشگاه صنعتی مالک اشتر*پژوهشکده مهندسی کامپوزیت
امیر حسین دائی سرخابی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، جوشکاری، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، مکانیک جامدات هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مسعود دربندی احتراق و آلودگی هوا، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت صنعتی شریف*مهندسی هوافضا
حسین دریجانی الاستیسیته غیر کلاسیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، ترموالاستیسیته، مکانیک جامدات شهید باهنر کرمان*مهندسی مکانیک
منصور درویزه ارتعاشات غیر خطی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک شکست، مکانیک ضربه گیلان*مهندسی مکانیک
محمدرضا دشت بیاض بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، ساخت و تولید، علم مواد، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، نانومواد شهید باهنر کرمان*فنی و مهندسی
مهدی دیمی دشت بیاض تجهیزات گرمایشی و سرمایشی
علی اکبر دهقان انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، کاهش صدا، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان یزد
مجتبی دهقان منشادی ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، انرژی و محیط زیست، ائرودینامیک، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک آماری، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، خودرو و حمل و نقل، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، مکانیک شکست، هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر - پردیس اصفهان
محسن دوازده امامی احتراق و جریانهای واکنشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، جریان‌های چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات اصفهان*مهندسی مکانیک
امیرحسین دوایی مرکزی انرژی و محیط زیست، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع علم و صنعت*مهندسی مکانیک
مهناز ذاکری بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نانومواد خواجه نصیر
محمد رضا ذاکرزاده دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سازه‌های هوشمند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
سیدعلیرضا ذوالفقاری انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع دانشگاه بیرجند
فائزه راثی مرزآبادی اندازه‌گیری جریان، ائرودینامیک، جریان‌های آرام، جریان‌های غیر دائم، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان پژوهشگاه فضایی ایران*پژوهشکده سامانه های فضانوردی
محمد ریاحی اندازه‌گیری و کالیبراسیون، تست غیر مخرب، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید علم و صنعت*مهندسی مکانیک
محمدرضا رازفر بیو، میکرو و نانومکانیک، ساخت و تولید، ماشینکاری، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
علیرضا ریاسی توربوماشین، جریان‌های غیر دائم، مکانیک سیالات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
عباس راستگو قمصری تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
غلامرضا راشد دینامیک، ارتعاشات و کنترل، مدلسازی سیستمهای دینامیکی صنعت نفت آبادان*مهندسی مکانیک
عباس رامیار جریان‌های آرام، جریان‌های چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
عطااله ربیعی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های چند فازی، مکانیک سیالات شیراز*مهندسی مکانیک
محمد ربیعی بیو، میکرو و نانومکانیک، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو صنعتی امیرکبیر*مهندسی پزشکی
امین ربیعی زاده بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل خزش و خستگی، تست غیر مخرب، جوشکاری، ساخت و تولید، علم مواد، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نانومواد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز
علی رجب پور انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک آماری، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مکانیک جامدات بین المللی امام خمینی (ره)
عبدالرضا رحیمی ساخت و تولید، ماشینکاری، نمونه‌سازی سریع صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمود رضا رحیمی افزایش انتقال حرارت، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت محاسباتی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های چند فازی، چگالش، تبخیر و انجماد، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، مکانیک سیالات یاسوج*مهندسی شیمی
مصطفی رحیمی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان محقق اردبیلی*مهندسی مکانیک
امید رحمانی ارتعاشات غیر خطی، آکوستیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها زنجان*مهندسی مکانیک معاون پژوهشی دانشکده
محمد رحمانی احتراق و جریانهای واکنشی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی شیمی
علی رحمانی هنزکی خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک خودرو، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی*مهندسی مکانیک
احمدرضا رحمتی انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، بیو، میکرو و نانومکانیک، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات دانشگاه کاشان*مکانیک
صادق رحمتی اتوماسیون، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، تست غیر مخرب، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، علم مواد، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فرایندهای نوین ساخت، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، ماشینکاری، نمونه‌سازی سریع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی*مهندسی مکانیک
اصغر دشتی رحمت آبادی مکانیک جامدات یزد*مهندسی مکانیک
حسن رحیم زاده انتقال حرارت هدایتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
رضا رزاقی بیو، میکرو و نانومکانیک، مکانیک سیالات عضو هیئت علمی تمام وقت گروه مکانیک-دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رامبد رستگاری تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیستمهای چند جزئی، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند*مهندسی مکانیک
مصطفی رستمی بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده صنعتی امیرکبیر*مهندسی پزشکی
فریبرز رشیدی احتراق و جریانهای واکنشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز صنعتی امیرکبیر*مهندسی شیمی
ایمان رشیدی طرقی دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک دانشگاه مهندسی فناوری های نوین *مهندسی
رضا رشیدی میبدی ارتعاشات غیر خطی، دینامیک سازه‌ها، ساخت و تولید، مدلسازی سیستمهای دینامیکی پیام نور میبد*مهندسی مکانیک
مهدی رضایی خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک، هدایت و ناوبری صنعتی سهند تبریز
حمیدرضا رضایی آشتیانی ترمودینامیک و انتقال حرارت، جوشکاری، ساخت و تولید، مکانیک جامدات صنعتی اراک*مهندسی مکانیک
جواد رضاپور خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان*دانشکده مهندسی مکانیک
کامبیز رضاپور آب شیرین کن، احتراق و آلودگی هوا، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، خودرو و حمل و نقل، ذخیره انرژی گرمایی، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، سوخت‌های جایگزین، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوین انرژی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، گرمایش محیطی، مفاهیم توسعه پایدار در مهندسی مکانیک، مکانیک شکست، نیروگاههای حرارتی دانشگاه آزاد کرج
مرضیه رضازاده اثر متقابل سیال و سازه، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های آرام، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات استادیار ،دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، گروه مکانیک
مسعود رضایی‌زاده ارتعاشات غیر خطی، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، پایش سلامت سازه‌ها، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته کرم*مکانیک
سید مهدی رضاعی اتوماسیون، بیو، میکرو و نانومکانیک، تواناییهای نوظهور مدلسازی و شبیه سازی در فرایندهای ساخت دیجیتال و اتوماسیون فرآیندهای ساخت، ساخت و تولید، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری، مکانیک شکست صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
موسی رضائی ارتعاشات غیر خطی، پایش سلامت سازه‌ها، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب عضو هیات علمی/ دانشگاه تبریز
محسن رضائیان اتوماسیون، اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، آموزش مهندسی مجازی و از راه دور، اندازه‌گیری و کالیبراسیون، انرژی و محیط زیست، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، تحلیل‌های آماری در مکانیک شکست و ضربه، تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، تست غیر مخرب، خنک‌کاری و روغنکاری در موتور، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، ساخت و تولید، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فن‌آوریهای نوظهور در صنعت حمل و نقل، فن‌آوریهای نوظهور در موتورهای درونسوز، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مکانیک جامدات، مهندسی راه‌آهن، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
جلیل رضائی پژند سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها فردوسی مشهد*مهندسی مکانیک
سید اسماعیل رضوی اثر متقابل سیال و سازه، افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک سیالات تبریز*مهندسی مکانیک
محمدجواد رضوانی سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک ضربه دانشگاه آزاد سمنان*مهندسی مکانیک
سید محمد حسین رضوی دهکردی انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد*فنی و مهندسی
شجاع رمضانی ارتعاشات غیر خطی، الاستیسیته غیر کلاسیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو گیلان*مهندسی مکانیک
مهدی رمضانی زاده ائرودینامیک، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، مکانیک سیالات دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری*مهندسی هوافضا
سید فرامرز رنجبر انتقال حرارت جابجایی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، مبدلهای حرارتی دانشگاه تبریز*مکانیک
عباس رهی ارتعاشات غیر خطی، آکوستیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تداخل سازه و سیال، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک سیستمهای چند جزئی، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، سازه‌های هوشمند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو شهید بهشتی*مهندسی مکانیک و انرژی
علی رضا رهبری احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، سوخت‌های جایگزین، مکانیک سیالات تربیت دبیر شهید رجایی
احمد رهبررنجی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تیر، صفحه و پوسته، خودرو و حمل و نقل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، مهندسی و فن‌آوری دریا صنعتی امیرکبیر
سعید رهنما سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشگاه بیرجند*دانشگده مهندسی
محمد رهنما افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه شهید باهنر کرمان *دانشکده فنی و مهندسی
امیرحسین روحی ساخت و تولید آزاد قزوین
حسام روحی دانشگاه گیلان
سعید روحی بیو، میکرو و نانومکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
سید جعفر روزگار مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشگاه صنعتی شیراز*مهندسی مکانیک
افراسیاب رئیسی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، ترمودینامیک و انتقال حرارت هیات علمی- دانشگاه شهرکرد
مهدی رئیس زاده بیو، میکرو و نانومکانیک، مکانیک سیالات دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرضا*فنی و مهندسی/عضو هیات علمی
اصغر زاجکانی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند و مرکب، شکل دهی، فرایندهای نوین ساخت، مخازن تحت فشار، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک ضربه بین المللی امام خمینی
اسماعیل زارع زاده ترمودینامیک و انتقال حرارت، مبدلهای حرارتی دانشگاه خاتم الانبیاء*دانشکده برق
پرهام زاهدی نژاد تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، ترموالاستیسیته، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
ایمان زحمتکش انتقال حرارت جابجایی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد*دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک
حمید زراعتگر روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک، هیدرولیک صنعتی امیرکبیر
سید جاوید زکوی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، مکانیک جامدات محقق اردبیلی*مهندسی مکانیک
مهدی زمانیان ارتعاشات غیر خطی، بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو دانشگاه خوارزمی تهران
مهدی زمانی فکری دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مکاترونیک آزاد اسلامی واحد بهبهان*مهندسی مکانیک
مصطفی زمانی محی آبادی انرژی و محیط زیست، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، مکانیک شکست دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
محمد زهساز تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، مکانیک جامدات تبریز*مهندسی مکانیک
مصباح سایبانی آموزش مهندسی مجازی و از راه دور، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، خودرو و حمل و نقل، ساخت و تولید، سازه‌های فراساحلی، علم مواد، فرایندهای نوین ساخت، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوظهور در صنعت حمل و نقل، مکانیک شکست، مهندسی و فن‌آوری دریا، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی صنعتی امیرکبیر
موسی ساجد ساخت و تولید دانشجوی دکترا / دانشگاه بیرجند
سید حسین ساداتی اتوماسیون، ارتعاشات غیر خطی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک خودرو، دینامیک سیستمهای چند جزئی، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، ساخت و تولید، سامانه‌های کنترل خودرو، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، علوم و مهندسی فضایی، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک، هدایت و ناوبری خواجه نصیر
سید جلیل ساداتی رستمی بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل*مهندسی برق
سید عباس سادات سکاک ائرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات بین المللی امام خمینی (ره) قزوین*دانشکده فنی و مهندسی
حبیب سایه وند افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات ابوعلی سینا همدان
مجید سیاوشی انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت معکوس، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، مکانیک سیالات علم و صنعت*مهندسی مکانیک
ایرج ستاری فر جوشکاری، ساخت و تولید، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نمونه‌سازی سریع صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
نادر ستوده ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی دانشگاه یاسوج- گروه مهندسی مواد
بهرنگ سجادی گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع عضو هیئت علمی
سید یعقوب سجادی مکانیک جامدات آزاد اسلامی ساری*مهندسی
حسین سخائی نیا انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، ترمودینامیک آماری، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز گروه مهندسی شیمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سید آرش سید شمس طالقانی ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، اندازه‌گیری جریان، ائرودینامیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، خودرو و حمل و نقل، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، علوم و مهندسی فضایی، لایه‌های مرزی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک پژوهشگاه فضایی ایران
سیدمحمدحسین سیدکاشی ساخت و تولید، شکل دهی دانشگاه بیرجند*مهندسی مکانیک
سید محمد سید محمودی انرژی و محیط زیست، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما تبریز*مهندسی مکانیک
شاهرخ سرخ خواه انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، ساخت و تولید، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد کرج
علی سررشته داری تداخل سازه و سیال، جریان‌های چند فازی، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک دانشگاه شاهرود
علیرضا سعیدی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات شهید باهنر کرمان*مهندسی مکانیک
محمد حسن سعیدی انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوین انرژی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مکانیک سیالات، مکانیک شکست صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
محمد سعید سعیدی انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، جریان در محیط متخلخل، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های آرام، دینامیک سیالات محاسباتی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک سیالات صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
مهدی سعید کیاست تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات، مهندسی و فن‌آوری دریا صنعتی امیرکبیر
حامد سعیدی گوگرچین الاستیسیته غیر کلاسیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، مکانیک ضربه علم و صنعت
مصطفی سفیدگر مکانیک سیالات هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد پردیس
بهزاد سلطانی روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، شکل دهی، مکانیک جامدات دانشگاه کاشان*مهندسی مکانیک
پیام سلطانی ارتعاشات غیر خطی، آکوستیک، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، سازه‌های هوشمند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، کنترل ارتعاشات و صدا، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک ضربه، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی University of Liege -Belgium
مجید سلطانی بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل چند مقیاسی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد*دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی سلطان پور انتقال حرارت محاسباتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد، فرایندهای نوین ساخت، مکانیک سیالات، نانومواد امام خمینی
حسینعلی سلطانی پور ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشگاه صنعتی ارومیه*دانشکده مهندسی مکانیک
محمود سلیمی جوشکاری، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
منصوره سلیمانی آب شیرین کن، احتراق و آلودگی هوا، انرژی و محیط زیست، جریان در محیط متخلخل، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی شیمی
مهدی سلیمانی احتراق و آلودگی هوا، انرژی و محیط زیست، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک خودرو، دینامیک سازه‌ها، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، سامانه‌های کنترل خودرو، کنترل سیستمهای دینامیکی اراک
مازیار سلمان زاده انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، گرمایش محیطی شهید باهنر کرمان*مهندسی مکانیک
محمد رضا سلیمانی یزدی اتوماسیون، ساخت و تولید، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری امام حسین*گروه مهندسی مکانیک
محمد رضا سلیم پور افزایش انتقال حرارت، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های آرام، چگالش، تبخیر و انجماد، طراحی سامانه‌های حرارتی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
وحید سنجابی خودرو و حمل و نقل، ساخت و تولید آزاد قزوین*مهندسی مکانیک
احمد سوهانکار اصفهانی اثر متقابل سیال و سازه، افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، دینامیک سیالات محاسباتی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
محسن شاکری اتوماسیون، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، فرایندهای نوین ساخت، فن‌آوریهای نوین انرژی، ماشینکاری، نمونه‌سازی سریع صنعتی بابل
محمود شاکری تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، خودرو و حمل و نقل، سازه‌های هوشمند و مرکب، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک جامدات، مکانیک ضربه صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمد رضا شاه نظری آب شیرین کن، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل چند مقیاسی، ترمودینامیک آماری، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، جریان‌های چند فازی، جریان‌های غیر دائم، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، مبدلهای حرارتی، مکانیک جامدات، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی خواجه نصیر
حسین شاهوردی تداخل سازه و سیال، دینامیک، ارتعاشات و کنترل صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
محمدرضا شبگرد ساخت و تولید، ماشینکاری تبریز*مهندسی مکانیک
پریزاد شیخی احتراق و آلودگی هوا، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، خودرو و حمل و نقل، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا دانشگاه آزاد واحد دزفول
قنبر علی شیخ زاده افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات کاشان
ابراهیم شیرانی اثر متقابل سیال و سازه، انتقال حرارت محاسباتی، ائرودینامیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، مکانیک سیالات صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
مهدی شیرانی اتوماسیون، تحلیل خزش و خستگی، تست غیر مخرب، جوشکاری، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، علم مواد، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری، مکانیک جامدات، نمونه‌سازی سریع دانشگاه صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
محمد شرعیات بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل چند مقیاسی، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سازه‌ها، مکانیک ضربه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود شریعت پناهی ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
علیرضا شریف انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، پیلهای سوختی، ساخت و تولید، علم مواد، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نانومواد، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی تربیت مدرس
ابراهیم شریفی اتوماسیون، ساخت و تولید، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر داتشگاه تفرش*مکانیک
حمید شریفی اثر متقابل سیال و سازه، الاستیسیته غیر کلاسیک، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تداخل سازه و سیال، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیالات محاسباتی، دینامیک غیرخطی و آشوب، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مسائل برخورد و نفوذ، مکاترونیک، مکانیک جامدات، مکانیک سیالات شیراز*مهندسی مکانیک
مهدی شریف نیای دیزبنی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک سیستمهای چند جزئی، سازه‌های هوشمند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
محمد شیشه ساز تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها شهید چمران اهواز*مهندسی مکانیک
رسول شعبانی ارتعاشات غیر خطی، تداخل سازه و سیال، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب صنعتی ارومیه*مهندسی مکانیک
سید رضا شعبانیان احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، افزایش انتقال حرارت، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوین انرژی، مکانیک سیالات، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی شیمی
علیرضا شفیعی مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، مکانیک ضربه یزد
محمدبهشاد شفیعی آب شیرین کن، افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، چگالش، تبخیر و انجماد، ذخیره انرژی گرمایی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
یاسر شفیعی الموتی ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات، مکانیک شکست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمد حسین شفیعی میم جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات
روزبه شفقت احتراق و آلودگی هوا، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، ذخیره انرژی گرمایی، فن‌آوریهای نوین انرژی، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
سعید شکراللهی تداخل سازه و سیال، دینامیک، ارتعاشات و کنترل صنعتی مالک اشتر
مهرداد شکریه بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل چند مقیاسی، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، نانومواد علم و صنعت*مهندسی مکانیک
کریم شلش نژاد بیو، میکرو و نانومکانیک، ساخت و تولید، علم مواد، نانومواد تبریز
مهرزاد شمس انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، جریان‌های چند فازی، خودرو و حمل و نقل، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، سوخت‌های جایگزین، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات، نانومواد خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
سهیل شهیدی نژاد آب شیرین کن، احتراق و آلودگی هوا، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی شهید بهشتی*مهندسی مکانیک
غلامرضا شهریاری مقدم انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع علم و صنعت
مجید شهروی ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، تداخل سازه و سیال، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، سازه‌های فراساحلی، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، علوم و مهندسی فضایی، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوظهور در صنعت حمل و نقل، فن‌آوریهای نوین انرژی، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مفاهیم توسعه پایدار در مهندسی مکانیک، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، مهندسی راه‌آهن، مواد و سازه‌های هوافضا، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی علم و صنعت ایران
حمید شهسواری مکانیک جامدات دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا شوشتری ارتعاشات غیر خطی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، سازه‌های هوشمند بوعلی سینا همدان*فنی و مهندسی
سعید صابری تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، جوشکاری، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد*فنی و مهندسی
احمد صابونچی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک آماری، ترمودینامیک و انتقال حرارت، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، نیروگاههای حرارتی صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
حسن صیادی روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، سازه‌های هوشمند و مرکب، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
حسین صیادی انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های چند فازی، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی*مهندسی مکانیک
محمد حسین صادقی انرژی و محیط زیست، خودرو و حمل و نقل، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، ساخت و تولید، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی تربیت مدرس*مهندسی مکانیک
مرتضی صادقی بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، کنترل ارتعاشات و صدا، مدلسازی سیستمهای دینامیکی تبریز*مهندسی مکانیک
سید رضا صالح انتقال حرارت جابجایی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد*گروه مکانیک دانشکده مهندسی
منوچهر صالحی الاستیسیته غیر کلاسیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل چند مقیاسی، تیر، صفحه و پوسته، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سازه‌ها صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمدحسین صبور دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم دانشگاه تهران*مکاترونیک
مجتبی صدیقی بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سازه‌های هوشمند و مرکب، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک ضربه صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمد صدیقی ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد علم و صنعت*مهندسی مکانیک
سید علی صدوق ونینی بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل خزش و خستگی، جوشکاری، خودرو و حمل و نقل، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند و مرکب، شکل دهی، علم مواد، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، مواد و سازه‌های هوافضا، نانومواد صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
حمید صفاری انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت محاسباتی، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های چند فازی، چگالش، تبخیر و انجماد، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات علم و صنعت*مهندسی مکانیک
مجید صفار اول اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، خودرو و حمل و نقل، ذخیره انرژی گرمایی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، سوخت‌های جایگزین، فن‌آوریهای نوین انرژی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، گرمایش محیطی، مفاهیم توسعه پایدار در مهندسی مکانیک، مکانیک سیالات، مکانیک شکست، نیروگاههای حرارتی، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
رسول صفدریان ترمودینامیک و انتقال حرارت، ساخت و تولید، شکل دهی صنعتی خاتم الانبیا بهبهان*فنی مهندسی
مهدی صفری تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، جوشکاری، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، فرایندهای نوین ساخت، مکانیک جامدات دانشگاه صنعتی اراک*مکانیک
مجید صفرآبادی فراهانی بیو، میکرو و نانومکانیک، پایش سلامت سازه‌ها، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، ترموالاستیسیته، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سازه‌ها، مواد و سازه‌های هوافضا دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
میرسعید صفی زاده اتوماسیون، تست غیر مخرب، ساخت و تولید، نمونه‌سازی سریع علم و صنعت*مهندسی مکانیک
سید محسن صفوی اتوماسیون، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، ماشینکاری، مدلسازی سیستمهای دینامیکی صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
علی صفوی نژاد افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت بیرجند*مهندسی مکانیک
سپهر صنایع انرژی و محیط زیست، ذخیره انرژی گرمایی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، نیروگاههای حرارتی علم و صنعت*مهندسی مکانیک
مسعود ضیایی راد ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، چگالش، تبخیر و انجماد، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات اصفهان*مهندسی مکانیک
محمد ضامن انرژی و محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود
سیما ضیائی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل‌های آماری در مکانیک شکست و ضربه، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک جامدات یاسوج*مهندسی مکانیک
احد ضرغامی جریان در محیط متخلخل، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک دانشگاه آزاد*فنی و مهندسی
یعقوب طادی بنی بیو، میکرو و نانومکانیک، خودرو و حمل و نقل، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، نانومواد شهرکرد*مهندسی مکانیک
روح الله طالبی توتی آکوستیک، تداخل سازه و سیال، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک خودرو، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، کنترل ارتعاشات و صدا، مکانیک جامدات، مواد و سازه‌های هوافضا علم و صنعت*مهندسی مکانیک
مصطفی طالبی توتی بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تیر، صفحه و پوسته، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سازه‌های هوشمند و مرکب، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، کنترل ارتعاشات و صدا، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات، مواد و سازه‌های هوافضا دانشگاه صنعتی قم*دانشکده فنی مهندسی
مهدی طالع ماسوله دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات دانشگاه تهران-دانشکده برق و کامپیوتر
فتح اله طاهری بهروز تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مواد و سازه‌های هوافضا داننشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد طباطبایی قمشه بیو، میکرو و نانومکانیک، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده آزاد علوم تحقیقات*مهندسی پزشکی
حمیدرضا طباطبائی ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تواناییهای نوظهور مدلسازی و شبیه سازی در فرایندهای ساخت دیجیتال و اتوماسیون فرآیندهای ساخت، توربوماشین، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، خودروهای الکتریکی و هیبریدی، خودرو و حمل و نقل، ساخت و تولید، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، سامانه‌های کنترل خودرو، سوخت‌های جایگزین، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، علوم و مهندسی فضایی، فرایندهای نوین ساخت، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوظهور در موتورهای درونسوز، فن‌آوریهای نوین انرژی، مکانیک سیالات، مکانیک شکست، مواد و سازه‌های هوافضا آزاد اسلامی کاشان
مجتبی طحانی انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ائرودینامیک، توربوماشین، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه تهران*دانشکده علوم و فنون نوین
رضا طسوجی آذر ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
فرزاد ظرافت انگیز اثر متقابل سیال و سازه، اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، اندازه‌گیری جریان، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، تداخل سازه و سیال، تیر، صفحه و پوسته، تست غیر مخرب، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، ماشینکاری، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک سیالات، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی دانشگاه گیلان*دانشکده فنی
احد عابدینی اسفهلانی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، اندازه‌گیری جریان، ائرودینامیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، دینامیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، لایه‌های مرزی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان دانشگاه آزاد سمنان
محمد عارفی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات کاشان
کامران عاصمی سازه‌های هوشمند و مرکب گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
احمد عاصم پور جوشکاری، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد، مکانیک جامدات صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
علی اکبر عالم رجبی افزایش انتقال حرارت، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
محمد عامری آب شیرین کن، احتراق و آلودگی هوا، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، پیلهای سوختی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، چگالش، تبخیر و انجماد، ذخیره انرژی گرمایی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوین انرژی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش محیطی، مبدلهای حرارتی، مکانیک شکست، نیروگاههای حرارتی شهید بهشتی*مهندسی مکانیک
مهران عامری آب شیرین کن، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، ذخیره انرژی گرمایی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما شهید باهنر کرمان*مهندسی مکانیک
بابک عبازاده بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل خزش و خستگی، تحلیل‌های آماری در مکانیک شکست و ضربه، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشگاه بناب*دانشکده ی فنی مهندسی
مرتضی عباسی ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری*فنی، گروه مکانیک
علی اکبر عباسیان آرانی انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، لایه‌های مرزی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات کاشان
مجید عباس‌علیزاده جریان‌های آرام، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه ارومیه*فنی مهندسی
علی عباس نژاد انرژی و محیط زیست استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
امیر عبدالله بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، تست غیر مخرب، تواناییهای نوظهور مدلسازی و شبیه سازی در فرایندهای ساخت دیجیتال و اتوماسیون فرآیندهای ساخت، خودرو و حمل و نقل، ساخت و تولید، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فرایندهای نوین ساخت، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، ماشینکاری، مکانیک شکست صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
هادی عبداللهی بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، جوشکاری، ساخت و تولید، مکانیک جامدات، نانومواد دانشگاه صنعتی ارومیه* مکانیک
سهیلا عبدالهی‌پور مکانیک سیالات پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرتضی عبدل‌زاده انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، خودرو و حمل و نقل، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فن‌آوریهای نوین انرژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته کرمان*مکانیک
پدرام عدالت اثر متقابل سیال و سازه، ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، پایش سلامت سازه‌ها، تداخل سازه و سیال، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، کنترل ارتعاشات و صدا، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک سیالات دانشگاه صنعت نفت
حامد عدالتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، مکانیک جامدات دانشگاه ازاد جاسب*مکانیک
علیرضا عرب سلغار افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، دینامیک سیالات محاسباتی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک  ولی عصرعج
حمید عرفان نیا انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، تحلیل چند مقیاسی، ترمودینامیک آماری، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، چگالش، تبخیر و انجماد، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات، نانومواد تبریز*مهندسی شیمی
بهرام عزیزالله گنجی بیو، میکرو و نانومکانیک، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل*برق و کامپیوتر
روح الله عزیزی تفتی تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی یزد
مسعود عسگری بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، ترموالاستیسیته، خودرو و حمل و نقل، سازه‌های هوشمند و مرکب، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مخازن تحت فشار، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک ضربه خواجه نصیر
محمدرضا عصاری احتراق و آلودگی هوا، افزایش انتقال حرارت، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، ذخیره انرژی گرمایی، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مبدلهای حرارتی، مکانیک شکست شهید چمران اهواز*
علی اصغر عطایی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مخازن تحت فشار، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
احمد رضا عظیمیان افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، اندازه‌گیری جریان، انرژی و محیط زیست، ائرودینامیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، دینامیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی صنعتی اصفهان
وحید عظیمی راد بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکاترونیک دانشگاه تبریز*دانشکده مهندسی فناوری های نوین
محمود یعقوبی انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انرژیهای تجدیدپذیر، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات، مکانیک شکست دانشگاه شیراز
سعید کریمیان علی آبادی اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، ارتعاشات غیر خطی، ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، اندازه‌گیری و کالیبراسیون، بیو، میکرو و نانومکانیک، تداخل سازه و سیال، تواناییهای نوظهور مدلسازی و شبیه سازی در فرایندهای ساخت دیجیتال و اتوماسیون فرآیندهای ساخت، خودروهای الکتریکی و هیبریدی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، سامانه‌های کنترل خودرو، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، علوم و مهندسی فضایی، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات، مواد و سازه‌های هوافضا، نانومواد، هدایت و ناوبری تربیت مدرس * هوافضا
مهدی علیاری دینامیک، ارتعاشات و کنترل عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
شعبان علیاری شوره دلی خودرو و حمل و نقل، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا تربیت دبیر شهید رجایی*مهندسی مکانیک
اکبر علی بیگلو بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، ترموالاستیسیته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سازه‌های هوشمند، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو تربیت مدرس
یونس علی زاده مکانیک جامدات، مکانیک شکست صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمدرضا علی گودرز ائرودینامیک، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، مکانیک سیالات تربیت دبیر شهید رجایی*مهندسی مکانیک
ولی علی میرزالو ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری ارومیه
مجید عمیدپور آب شیرین کن، احتراق و جریانهای واکنشی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، فن‌آوریهای نوین انرژی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت خواجه نصیر
عبدالناصر عمرانی بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد واحد تبریز*مهندسی مکانیک
اکرم عوامی انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ذخیره انرژی گرمایی، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، سوخت‌های جایگزین، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوین انرژی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، مکانیک شکست دانشگاه صنعتی شریف*مهندسی انرژی
محمود غیاثی توربوماشین، خودرو و حمل و نقل، سازه‌های فراساحلی، مکانیک سیالات، مهندسی و فن‌آوری دریا، هدایت و ناوبری، هیدرولیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
رضا غرائی خسروشاهی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های چند فازی، سیالات غیر نیوتنی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شهریار غریب زاده بیو، میکرو و نانومکانیک، ساخت و تولید، شکل دهی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو صنعتی امیرکبیر*مهندسی پزشکی
هاشم غریب لو دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مکاترونیک زنجان*مهندسی مکانیک
جعفر غضنفریان انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت زنجان*مهندسی مکانیک
علی غفاری اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، آموزش مهندسی مجازی و از راه دور، اندازه‌گیری و کالیبراسیون، بیو، میکرو و نانومکانیک، تواناییهای نوظهور مدلسازی و شبیه سازی در فرایندهای ساخت دیجیتال و اتوماسیون فرآیندهای ساخت، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک خودرو، دینامیک سیستمهای چند جزئی، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، سامانه‌های کنترل خودرو، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، فن‌آوریهای نوظهور در صنعت حمل و نقل، کنترل سیستمهای دینامیکی، مفاهیم توسعه پایدار در مهندسی مکانیک، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی صنعتی خواجه نصیر طوسی
حامد غفاری راد دانشگا صنعتی امیرکبیر
اشکان غفوری انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، مکانیک سیالات آزاد اهواز*مهندسی مکانیک
جعفر غفوری احتراق و آلودگی هوا، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، کنترل سیستمهای دینامیکی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد واحد تبریز*مهندسی مکانیک
راهب غلامی وسمه جانی مکانیک در مقیاس میکرو و نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان - مهندسی مکانیک
شهریار غمامی بیو، میکرو و نانومکانیک، ساخت و تولید، فرایندهای نوین ساخت، نانومواد دانشگاه بین المللی امام خمینی*دانشکده شیمی
مصطفی غیور اثر متقابل سیال و سازه، ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک سیالات صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک*استاد تمام
محمدعلی فارسی ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، ساخت و تولید، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فرایندهای نوین ساخت پژوهشگاه فضایی ایران*پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی
دارا فاضل مکانیک جامدات آزاد شیراز*مهندسی مکانیک
محمد رضا فاضل دینامیک، ارتعاشات و کنترل، مکانیک سیالات یزد
سید احمد فاضل زاده حقیقی ارتعاشات غیر خطی، ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، آکوستیک، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، پایش سلامت سازه‌ها، تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، تحلیل‌های آماری در مکانیک شکست و ضربه، تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، تداخل سازه و سیال، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک سیستمهای چند جزئی، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، سازه‌های هوشمند، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی شیراز*مهندسی مکانیک
فرهاد فانی صابری اتوماسیون، اندازه‌گیری و کالیبراسیون، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، ساخت و تولید، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
علیرضا فتحی بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند، شناسایی و کنترل فرایند، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، نمونه‌سازی سریع دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
علیرضا فتوحی فیروز آباد تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشگاه یزد
ناصر فتورائی انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
محمدرضا فراهانی ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیک، تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی، تحلیل خزش و خستگی، تست غیر مخرب، جوشکاری، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، علم مواد، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
شهریار فریبرز الاستیسیته غیر کلاسیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، مکانیک ضربه صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
فواد فرحانی آب شیرین کن، افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، ذخیره انرژی گرمایی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، طراحی سامانه‌های حرارتی، فن‌آوریهای نوین انرژی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مبدلهای حرارتی رئیس پژوهشکده مکانیک، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مهرداد فرید دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات شیراز*مهندسی مکانیک
عبد الحسین فریدون بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، سازه‌های هوشمند و مرکب، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سازه‌ها، نانومواد، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی سمنان*مهندسی مکانیک
محمود فرزانه گرد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
انوشیروان فرشیدیانفر اثر متقابل سیال و سازه، ارتعاشات غیر خطی، آکوستیک، تداخل سازه و سیال، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، کنترل ارتعاشات و صدا، مکانیک سیالات فردوسی مشهد*مهندسی مکانیک
موسی فرهادی افزایش انتقال حرارت، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، کاهش صدا، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرولیک مازندران*مهندسی مکانیک
فرزام فرهمند بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
خلیل فرهنگ دوست تحلیل خزش و خستگی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست فردوسی مشهد*مهندسی مکانیک
بهار فیروزآبادی تحلیل چند مقیاسی، جریان‌های آرام، جریان‌های غیر دائم، سیالات غیر نیوتنی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک، هیدرولیک شریف*مکانیک
محمد رضا فروزان تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
احسان فروزمهر تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، جریان‌های چند فازی، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری، مکانیک جامدات، مکانیک سیالات صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
احمد فصیح فر توربوماشین، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات شهید بهشتی پردیس عباسپور
جمشید فضیلتی ارتعاشات غیر خطی، پایش سلامت سازه‌ها، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تداخل سازه و سیال، تیر، صفحه و پوسته، تست غیر مخرب، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، علوم و مهندسی فضایی، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، مکانیک ضربه، مواد و سازه‌های هوافضا پژوهشگاه هوافضا - وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
محمدمقداد فلاح ساخت و تولید، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، ماشینکاری تربیت دبیر شهید رجایی
علیرضا فلاحی آرزودار تحلیل خزش و خستگی، تواناییهای نوظهور مدلسازی و شبیه سازی در فرایندهای ساخت دیجیتال و اتوماسیون فرآیندهای ساخت، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد، مکانیک جامدات، مکانیک شکست صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
سیدرضا فلاحتگر بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل چند مقیاسی، تحلیل خزش و خستگی، تیر، صفحه و پوسته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک شکست گیلان*مهندسی مکانیک
فمیدا فلاح رجب زاده تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، خودرو و حمل و نقل، سازه‌های فراساحلی، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مواد و سازه‌های هوافضا صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
علی فلاوند جوزایی ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات آزاد اهواز*مهندسی مکانیک
طاهره فنایی شیخ الاسلامی انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فن‌آوریهای نوین انرژی، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، نانومواد، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجید فولادی خودرو و حمل و نقل، دینامیک خودرو، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، فن‌آوریهای نوظهور در موتورهای درونسوز، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو شهید باهنر کرمان*مهندسی مکانیک
رحمت الله قاجار بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل خزش و خستگی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نانومواد خواجه نصیر
رضا قادری ارتعاشات غیر خطی، افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت محاسباتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل چند مقیاسی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو دانشگاه آزاد شهرکرد*فنی مهندسی
سید هادی قادری ساخت و تولید، شکل دهی شاهرود*مکانیک
احمدرضا قاسمی انتقال حرارت محاسباتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک شکست کاشان
حجت قاسمی احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، اندازه‌گیری جریان، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، خودرو و حمل و نقل، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان علم و صنعت*مهندسی مکانیک
حسن قاسمی اثر متقابل سیال و سازه، توربوماشین، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات، هیدرولیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
فرزان قالیچی بیو، میکرو و نانومکانیک، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک سیالات صنعتی سهند تبریز
احد قائمی انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، چگالش، تبخیر و انجماد علم و صنعت*مهندسی شیمی
مجید قدیری ارتعاشات غیر خطی، الاستیسیته غیر کلاسیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو امام خمینی
محمد قدیری بیو، میکرو و نانومکانیک، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، نانومواد صنعتی ارومیه
بهزاد قدیری دهکردی ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، ائرودینامیک، جریان‌های غیر دائم، خودرو و حمل و نقل، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات تربیت مدرس*هوافضا
پرویز قدیمی توربوماشین، خودرو و حمل و نقل، مکانیک سیالات، مهندسی و فن‌آوری دریا، هدایت و ناوبری، هیدرولیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
منوجهر قدوسی اردستانی توربوماشین، خودرو و حمل و نقل، مکانیک سیالات، مهندسی و فن‌آوری دریا، هدایت و ناوبری، هیدرولیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
علی قربان پور آرانی بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک ضربه رییس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
مجید قریشی جوشکاری، ساخت و تولید، فرایندهای نوین ساخت، ماشینکاری خواجه نصیر
مریم قصاب زاده سر یزدی خودرو و حمل و نقل، مکانیک جامدات دانشگاه صنعتی امیرکبیر*پژوهشکده فناوری خودرو
مریم قصاب زاده سر یزدی ارتعاشات غیر خطی، پایش سلامت سازه‌ها، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک خودرو، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، مدلسازی سیستمهای دینامیکی پژوهشکده فناوری خودرو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مریم قصاب زاده سریزدی مکانیک جامدات استادیار، پژوهشکده فناوری خودرو، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
محمد رضا قضاوی خوراسگانی خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مهندسی راه‌آهن تربیت مدرس
احمد قنبری بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مکاترونیک تبریز*مهندسی مکانیک
جعفر قنبری بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو دانشگاه صنعتی قم، دانشکده فنی مهندسی
افشین قنبر زاده پایش سلامت سازه‌ها، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک شهید چمران اهواز*مهندسی مکانیک
اسمعیل قوانلو الاستیسیته غیر کلاسیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل چند مقیاسی، تداخل سازه و سیال، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، سازه‌های هوشمند، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو شیراز*مهندسی مکانیک
رضا کاظمی ارتعاشات غیر خطی، پایش سلامت سازه‌ها، تداخل سازه و سیال، خودروهای الکتریکی و هیبریدی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک خودرو، دینامیک سازه‌ها، دینامیک سیستمهای چند جزئی، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، سامانه‌های کنترل خودرو، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی خواجه نصیر
روح الله کاظمی تیر، صفحه و پوسته، مکانیک جامدات گیلان*مهندسی مکانیک
امیرحسین کاظمیان خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل گروه مهندسی مکانیک، دانشکده شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
محمد جواد کاظم زاده پارسی انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، ترمودینامیک و انتقال حرارت، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
امیرحسین کاکائی احتراق و آلودگی هوا، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، خودرو و حمل و نقل، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا علم و صنعت*
منصور کامیار ائرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
یاسر کیانی مکانیک جامدات دانشگاه شهرکرد
مصطفی کاهانی ترمودینامیک و انتقال حرارت عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی
آزاده کبریایی انتقال حرارت جابجایی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های چند فازی، طراحی سامانه‌های حرارتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان صنعتی شریف*مهندسی هوافضا
منصور کبگانیان ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سامانه‌های کنترل خودرو، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، علوم و مهندسی فضایی، کنترل سیستمهای دینامیکی، مواد و سازه‌های هوافضا صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمد جواد کتابداری توربوماشین، خودرو و حمل و نقل، مکانیک سیالات، مهندسی و فن‌آوری دریا، هدایت و ناوبری، هیدرولیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
محمدمهدی کیخا ساخت و تولید، مکانیک جامدات زابل*مکانیک
مهران کدخداییان تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، جوشکاری، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد، مکانیک جامدات فردوسی مشهد*مهندسی مکانیک
سید محمد حسین کریمیان انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
مراد کریمپور بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشگاه تهران*مکانیک
آرش کریمی پور انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت معکوس، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
ایمان کریمی پور مکانیک در مقیاس میکرو و نانو دانشگاه شهرکرد
اردشیر کرمی محمدی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی صنعتی شاهرود*مهندسی مکانیک
مصطفی کشاورز مروجی افزایش انتقال حرارت، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، نانومواد صنعتی امیرکبیر*مهندسی شیمی
علی کشاورز ولیان انتقال حرارت جابجایی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، خنک‌کاری و روغنکاری در موتور، خودرو و حمل و نقل خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
جعفر کیقبادی اندازه‌گیری و کالیبراسیون، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، سامانه‌های کنترل خودرو، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک، هدایت و ناوبری تبریز*مهندسی مکانیک
ولی کلانتر آب شیرین کن، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، فن‌آوریهای نوین انرژی یزد*مهندسی مکانیک
رضا کلاهچی تیر، صفحه و پوسته Yong research and Elites club, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
محمد کلته افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات گیلان*مهندسی مکانیک
احمد کلهر دینامیک، ارتعاشات و کنترل، کنترل سیستمهای دینامیکی دانشگاه تهران*علوم و فنون نوین
علی کمالی ارتعاشات غیر خطی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
رامین کمالی مقدم ائرودینامیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات سازمان فضایی ایران*پژوهشکده سامانه های فضانوردی
احمد کهربائیان انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک آماری، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، مکانیک سیالات دانشگاه تهران *دانشکده مکانیک
امیررضا کوثری دینامیک، ارتعاشات و کنترل، کنترل سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک دانشگاه تهران*مکاترونیک
فرشاد کوثری انتقال حرارت تابشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
عباس کوثری نیا افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت هدایتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، سیالات غیر نیوتنی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
حمیدرضا کوفیگر انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، سازه‌های هوشمند، شناسایی و کنترل فرایند، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک، مکانیک جامدات دانشگاه اصفهان
رامین کوهی کمالی آب شیرین کن، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های چند فازی، چگالش، تبخیر و انجماد، مکانیک سیالات گیلان*مهندسی مکانیک
عبدالحمید گرجی جوشکاری، ساخت و تولید، شکل دهی، علم مواد مازندران*مهندسی مکانیک
مهدی گردویی ساخت و تولید، شکل دهی شاهرود*مکانیک
حمیدرضا گشایشی انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد*مهندسی - گروه مکانیک
ابراهیم گشتاسبی راد اثر متقابل سیال و سازه، اندازه‌گیری جریان، ائرودینامیک، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های چند فازی، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، سیالات غیر نیوتنی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، کاهش صدا، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک، هیدرولیک شیراز*مهندسی مکانیک
سعید گلابی بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، نمونه‌سازی سریع دانشگاه کاشان*مکانیک
حسین گلستانیان بیو، میکرو و نانومکانیک، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو شهرکرد*مهندسی مکانیک
محمداسماعیل گلمکانی الاستیسیته غیر کلاسیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو دانشگاه آزاد واحد مشهد*مهندسی مکانیک
سید علی گله داری مکانیک جامدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد*دانشکده مهندسی-گروه مکانیک
سیدمهدی گنجیانی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مکانیک جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب انتقال حرارت جابجایی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه شهید باهنر کرمان*دانشکده فنی و مهندسی
خسرو لاری افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، فن‌آوریهای نوین انرژی، مکانیک سیالات دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته*گروه مهندس مکانیک
غلامحسین لیاقت ساخت و تولید، شکل دهی، مخازن تحت فشار، مسائل برخورد و نفوذ، مفاهیم توسعه پایدار در مهندسی مکانیک، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، مکانیک ضربه، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی تربیت مدرس
بامداد لسانی احتراق و آلودگی هوا، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انرژی و محیط زیست، ائرودینامیک، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های غیر دائم، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات داکوتای جنوبی*مهندسی مکانیک
علی اکبر لطفی نیستانک مکانیک جامدات هیات علمی
حسین لکزیان الاستیسیته غیر کلاسیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تیر، صفحه و پوسته، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، مخازن تحت فشار، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، مکانیک ضربه دانشگاه صنعتی مالک اشتر*مکانیک
مصطفی مافی ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مصطفی مافی انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، ذخیره انرژی گرمایی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوین انرژی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، گرمایش محیطی، مفاهیم توسعه پایدار در مهندسی مکانیک، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی بین المللی امام خمینی
مصطفی مافی انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، نیروگاههای حرارتی دانشگاه بین المللی امام خمینی*فنی و مهندسی
محمود مانی ائرودینامیک، جریان‌های تراکم‌پذیر، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
مهدی میانسری انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر*مهندسی مکانیک
علی رضا مجیدیان احتراق و آلودگی هوا، اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، انرژی و محیط زیست، توربوماشین، جریان‌های چند فازی، خودرو و حمل و نقل، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، مکانیک سیالات، مکانیک شکست، نیروگاههای حرارتی آزاد واحد ساری
افسانه مجری افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های آرام، جریان‌های تراکم‌پذیر، دینامیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
رسول محبی انتقال حرارت جابجایی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه دامغان*مکانیک
سعید رضا محب پور تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها خلیج فارس بوشهر*مهندسی مکانیک
داود محبی کلهری انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، چگالش، تبخیر و انجماد، دینامیک سیالات محاسباتی، فن‌آوریهای نوین انرژی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات سیستان و بلوچستان
حامد محدث دیلمی افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت محاسباتی، ائرودینامیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان دانشگاه گیلان*فنی و مهندسی شرق گیلان
رسول محرمی بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جوشکاری، خودرو و حمل و نقل، ساخت و تولید، ماشینکاری دانشگاه زنجان دانشکده مهندسی
مهدی محسنی ترمودینامیک و انتقال حرارت، خودرو و حمل و نقل، مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی قم
بیژن محمدی پایش سلامت سازه‌ها، تحلیل خزش و خستگی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست علم و صنعت ایران
حسین محمدی ارتعاشات غیر خطی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، ساخت و تولید، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، نانومواد شیراز*مهندسی مکانیک
سهیل محمدی روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات دانشگاه تهران، دانشکده عمران
میثم محمدی انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک دانشگاه آزاد اسلامی شیراز-مرکز کوار*مهندسی
محمد محمدی اقدم تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مکانیک جامدات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
میثم محمدی امین اثر متقابل سیال و سازه، ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، ائرودینامیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تداخل سازه و سیال، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیالات محاسباتی، علوم و مهندسی فضایی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی پژوهشگاه هوافضا
حمیدرضا محمدی دانیالی پایش سلامت سازه‌ها، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیستمهای چند جزئی، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
حمید محمدصدیقی ارتعاشات غیر خطی، بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو دانشگاه شهید چمران اهواز*دانشکده مهندسی
حسن محمدی مجد ساخت و تولید، مکانیک جامدات پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان*مهندسی مکانیک
مهدی محمدی مهر الاستیسیته غیر کلاسیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سازه‌ها کاشان
حمید محمدیون انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، جریان‌های آرام، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات آزاد اسلامی واحد شاهرود*مهندسی مکانیک
محمد محمدیون انتقال حرارت محاسباتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت شاهرود*مهندسی مکانیک
امیرحسین محمودی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، ترموالاستیسیته، تست غیر مخرب، ساخت و تولید، مکانیک جامدات، مکانیک شکست بوعلی سینا همدان*مهندسی
محمد جواد محمودی الاستیسیته غیر کلاسیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها شهید بهشتی
مصطفی محمودی آب شیرین کن، ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک سیالات محاسباتی، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فن‌آوریهای نوین انرژی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، کاهش صدا، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان دانشگاه صنعتی مالک اشتر*دانشکده هوافضا
محمّد جواد محمودآبادی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، کنترل سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات دانشگاه صنعتی سیرجان
جواد محمودی مهر ترمودینامیک و انتقال حرارت، فن‌آوریهای نوین انرژی گیلان*دانشکده فنی و مهندسی
رضا مداحیان احتراق و آلودگی هوا، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، جریان‌های چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مکانیک سیالات کاشان
مهدی مدبری فر اتوماسیون، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، فرایندهای نوین ساخت، مکاترونیک، نمونه‌سازی سریع دانشگاه اراک
احمد مددی انرژی و محیط زیست شاهرود*مکانیک
علی مددی توربوماشین، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
مسیح مر دینامیک، ارتعاشات و کنترل، مکانیک جامدات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر*مهندسی دریا
حامد مرادی ارتعاشات غیر خطی، انرژی و محیط زیست، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک غیرخطی و آشوب، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، ساخت و تولید، سازه‌های فراساحلی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، کنترل سیستمهای دینامیکی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مبدلهای حرارتی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نیروگاههای حرارتی، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی استادیار/ صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
شاپور مرادی ارتعاشات غیر خطی، تداخل سازه و سیال، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مکانیک جامدات، مکانیک شکست شهید چمران اهواز*مهندسی مکانیک
محمود مرادی جوشکاری، ساخت و تولید، فرایندهای نوین ساخت دانشگاه ملایر*مکانیک
علیرضا میراولیایی انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات محقق اردبیلی*مهندسی شیمی
علیرضا میر باقری بیو، میکرو و نانومکانیک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید علی میربزرگی انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات بیرجند*مهندسی مکانیک
بهنام میری پور فرد دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک، مکانیک جامدات استادیار گروه مهندسی رباتیک، صنعتی همدان*
سعید مرتضوی جریان‌های چند فازی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، مکانیک سیالات صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
مهدی مرتضوی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، کنترل سیستمهای دینامیکی صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
مسعود میرزایی انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، ائرودینامیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های تراکم‌پذیر، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان خواجه نصیر
مصطفی میرسلیم انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، خودرو و حمل و نقل صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
آرش میر عبد اله لواسانی انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، لایه‌های مرزی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی میرمحمدی انرژی و محیط زیست، خودروهای الکتریکی و هیبریدی، خودرو و حمل و نقل، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی*مکانیک
عباس مزیدی تداخل سازه و سیال، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مواد و سازه‌های هوافضا یزد
مسعود مسیح طهرانی خودرو و حمل و نقل، دینامیک خودرو، سامانه‌های کنترل خودرو، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، کنترل سیستمهای دینامیکی استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالقاسم مسگرپور طوسی ائرودینامیک، توربوماشین، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
مهدی مسلمی ترمودینامیک و انتقال حرارت موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن*مکانیک
حسن مسلمی نایینی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، ساخت و تولید، شکل دهی، مکانیک جامدات تربیت مدرس
محمد مشایخی تحلیل خزش و خستگی، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، مکانیک جامدات، نمونه‌سازی سریع صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک*دانشیار
سید سالار مشکوه انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تعادل شیمیایی و تعادل فاز، نانومواد، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی صنعتی ارومیه
پیمان مصدق تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، ساخت و تولید، مکانیک جامدات، نمونه‌سازی سریع صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک
سید علی رضا مصطفوی احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، ذخیره انرژی گرمایی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، روشهای طراحی سازگار با محیط زیست، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، طراحی سامانه‌های حرارتی، فن‌آوریهای نوین انرژی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، مبدلهای حرارتی، نیروگاههای حرارتی اراک
فتح اله مضطرزاده بیو، میکرو و نانومکانیک، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده صنعتی امیرکبیر*مهندسی پزشکی
کریم مظاهری ائرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
کیومرث مظاهری احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت تربیت مدرس
هاشم مظاهری سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی همدان
مجید معاونیان اتوماسیون، پایش سلامت سازه‌ها، تست غیر مخرب، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، ساخت و تولید، سامانه‌های کنترل خودرو، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی فردوسی مشهد*مهندسی مکانیک
محمد جواد معتمدی خودرو و حمل و نقل، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
مهدی معرفت انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت هدایتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، دینامیک سیالات محاسباتی، کارآیی انرژی در ساختمان و صنعت، مکانیک سیالات تربیت مدرس*مهندسی مکانیک
آرمان معروفی انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، چگالش، تبخیر و انجماد، دینامیک سیالات محاسباتی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، مکانیک سیالات دانشگاه ازاد قزوین
ابوالفضل معصومی اتوماسیون، خودرو و حمل و نقل، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، ماشینکاری، نمونه‌سازی سریع دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
حمید معین فرد بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مکاترونیک فردوسی مشهد*مهندسی
عادل مقصودپور بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، مکانیک سیالات آزاد-علوم تحقیقات
مهدی مقیمی اثر متقابل سیال و سازه، احتراق و آلودگی هوا، انتقال حرارت هدایتی، اندازه‌گیری جریان، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های چند فازی، جریان‌های غیر دائم، دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک علم و صنعت
مهدی مقیمی زند اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، ارتعاشات غیر خطی، آکوستیک، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، تحلیل چند مقیاسی، تداخل سازه و سیال، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک سیستمهای چند جزئی، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک جامدات، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک شکست، نانومواد، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
بیژن ملائی داریانی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل و طراحی تلرانسهای ابعادی و هندسی، جوشکاری، خودرو و حمل و نقل، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی، تحلیل و ساخت بدنه خودرو، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، مکانیک جامدات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمد مهدی ملکیان ساخت و تولید، شکل دهی، فرایندهای نوین ساخت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مجید ملک جعفریان توربوماشین، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، کاهش صدا، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک بیرجند*مهندسی مکانیک
مریم ملک زاده ورنوسفادرانی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی اصفهان*مهندسی مکانیک
مرتضی منتظری خودروهای الکتریکی و هیبریدی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی علم و صنعت*مهندسی مکانیک
نادر منتظرین اندازه‌گیری جریان، ائرودینامیک، توربوماشین، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های غیر دائم، روشهای تحلیل داده‌های عددی و آزمایشگاهی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک، هیدرولیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
عباس منتظری هدش علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زهره منصوری جریان‌های آرام، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی امیرکبیر*پژوهشکده انرژی
احمد منصوریان فن‌آوریهای نوظهور در صنعت حمل و نقل
حسین مهبادی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تیر، صفحه و پوسته، ترموالاستیسیته، سازه‌های هوشمند و مرکب، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مکانیک شکست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده فنی
رامین مهدی پور انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های چند فازی، خنک‌کاری و روغنکاری در موتور، خودرو و حمل و نقل، دینامیک سیالات محاسباتی، سامانه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی تفرش
مهدی مهدی راغبی بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، مدلسازی سیستمهای دینامیکی دانشگاه بیرجند
حمید مهدیقلی آکوستیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، کنترل ارتعاشات و صدا صنعتی شریف
سید محمد مهدی نجفی زاده ارتعاشات غیر خطی، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند و مرکب، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها آزاد واحد اراک*مهندسی مکانیک
سعید موحد انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، بیو، میکرو و نانومکانیک، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، جریان‌های آرام، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمد رضا موحدی بیو، میکرو و نانومکانیک، ساخت و تولید، ماشینکاری، نانومواد، نمونه‌سازی سریع صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
محمد کاظم مؤیدی اثر متقابل سیال و سازه، احتراق و آلودگی هوا، ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، انرژی و محیط زیست، ائرودینامیک، تداخل سازه و سیال، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، جریان‌های تراکم‌پذیر، جریان‌های غیر دائم، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات دانشگاه قم، دانشکده مهندسی مکانیک
سید علی اکبر موسویان دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیستمهای چند جزئی، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی خواجه نصیر
سید ابراهیم موسوی ترشیزی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، مکانیک جامدات آب و برق عباسپور*مهندسی مکانیک
سید حسین موسوی زادگان توربوماشین، خودرو و حمل و نقل، مکانیک سیالات، مهندسی و فن‌آوری دریا، هدایت و ناوبری، هیدرولیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
سید مصطفی موسوی زاده تست غیر مخرب، جوشکاری، خودرو و حمل و نقل، ساخت و تولید، علم مواد، فرایندهای نوین ساخت، مهندسی راه‌آهن حکیم سبزواری*فنی و مهندسی
محمود موسوی مشهدی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
غلامرضا مولایی منش اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت محاسباتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، خنک‌کاری و روغنکاری در موتور، خودروهای الکتریکی و هیبریدی، خودرو و حمل و نقل، دینامیک سیالات محاسباتی، راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، فن‌آوریهای نوظهور در موتورهای درونسوز، فن‌آوریهای نوین انرژی، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک شکست علم و صنعت ایران*دانشکده مهندسی خودرو
حامد مومنی خبیصی ساخت و تولید دانشگاه جیرفت
حمید نادران طحان انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، توربوماشین، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های چند فازی، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، دینامیک سیالات محاسباتی، رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی، طراحی سامانه‌های حرارتی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محسن نازک تبار انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت، خودرو و حمل و نقل، مکانیک سیالات آزاد اسلامی رودهن
حمید نیازمند بیو، میکرو و نانومکانیک هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
حمید نیازمند بیو، میکرو و نانومکانیک، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه فردوسی مشهد*مهندسی
محمد جواد ناطق ساخت و تولید، ماشینکاری تربیت مدرس*مهندسی مکانیک
سید مهدی نبوی تحلیل خزش و خستگی، خودرو و حمل و نقل، علوم و مهندسی فضایی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست صنعتی مالک اشتر*هوافضا
ملیکه نبئی بیو، میکرو و نانومکانیک، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده دانشگاه صنعتی امیرکبیر*مهندسی پزشکی
امیر نجات اثر متقابل سیال و سازه، ائرودینامیک، توربوماشین، جریان‌های تراکم‌پذیر، دینامیک سیالات محاسباتی، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
حسین نجات پیشکناری ارتعاشات غیر خطی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل چند مقیاسی، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، فرایندهای ساخت سامانه‌های میکرو و نانو، فن‌آوری و ساخت سامانه‌های میکرو و نانوالکترومکانیکی، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
آرش نجفی احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انرژی و محیط زیست، دینامیک، ارتعاشات و کنترل پژوهشگر مستقل، تهران، ایران
فرشید نجفی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
علی نجفی اردکانی تداخل سازه و سیال، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سهیل نخودچی اخلاق در مهندسی و ملاحظات ایمنی و امنیت اجتماعی، آموزش مهندسی مجازی و از راه دور، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تحلیل خزش و خستگی، تواناییهای نوظهور مدلسازی و شبیه سازی در فرایندهای ساخت دیجیتال و اتوماسیون فرآیندهای ساخت، جوشکاری، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، فن‌آوریهای نوظهور در بخش انرژی، فن‌آوریهای نوظهور در صنعت حمل و نقل، مخازن تحت فشار، مفاهیم توسعه پایدار در مهندسی مکانیک، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، نوآوری در برنامه درسی، تربیتی و روشهای آموزش مهندسی خواجه نصیر
رضا ندافی بیو، میکرو و نانومکانیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
مهیار نراقی خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک خودرو، دینامیک سیستمهای چند جزئی، سامانه‌های کنترل خودرو، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
صیاد نصیری خودرو و حمل و نقل، دینامیک خودرو، سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
مصطفی نصیری دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی گلپایگان*مهندسی مکانیک
محسن نظری انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت در محیط متخلخل، انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، انتقال حرارت محاسباتی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی شاهرود*دانشکده مهندسی مکانیک
محمدباقر نظری مکانیک جامدات، مکانیک شکست شاهرود*مکانیک
محمد رضا نظری ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات یزد
محمدعلی نظری الاستیسیته غیر کلاسیک، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تداخل سازه و سیال، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، کاربرد مهندسی مکانیک در سامانه‌های زنده، مکانیک جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
علی نعمت اله زاده بیو، میکرو و نانومکانیک، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های آرام، جریان‌های تراکم‌پذیر، سیالات غیر نیوتنی، مکانیک سیالات، نانومواد محقق اردبیلی*مهندسی شیمی
ابولقاسم نقاش ارتعاشات غیر خطی، آکوستیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
ابولفتح نیک رنجبر دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مکاترونیک دانشگاه آزاد کرج*مهندسی مکانیک
عباس نیک نژاد روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، ساخت و تولید، سازه‌های هوشمند و مرکب، شکل دهی، فن‌آوریهای نوظهور در صنعت حمل و نقل، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، مکانیک ضربه عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک و معاون پژوهشی و فناوری دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه یاسوج
امین نیکو بین دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی سمنان*مهندسی مکانیک
محمد نوازی ارتعاشات غیر خطی، آکوستیک، اندازه‌گیری و کالیبراسیون، پایش سلامت سازه‌ها، تیر، صفحه و پوسته، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین، سازه‌های هوشمند، کاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو، کنترل ارتعاشات و صدا، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مواد و سازه‌های هوافضا صنعتی شریف*مهندسی هوافضا
تاج بخش نویدچاخرلو تحلیل خزش و خستگی، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست تبریز*مهندسی مکانیک
سحر نوری انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
علی نوری انتقال حرارت تابشی، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدایتی، اندازه‌گیری جریان، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان در محیط متخلخل، جریان‌های چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
سید سلمان نورآذر جریان‌های آشفته و مدل‌های آن، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
حسین نوری بیدگلی آب شیرین کن، افزایش انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت هدایتی، اندازه‌گیری جریان، انرژی و محیط زیست، پیلهای سوختی، تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، جریان‌های تراکم‌پذیر، گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات، مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان، هیدرودینامیک آزاد اسلامی کاشان
محمود نوروزی انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت هدایتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، سیالات غیر نیوتنی، لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات دانشگاه شاهرود*مهندسی مکانیک
علیرضا نوین زاده بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک صنعتی خواجه نصیر*مهندسی هوافضا
علیرضا هادی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، مکاترونیک تهران*علوم و فنون نوین
شهرام هادیان جزی دینامیک، ارتعاشات و کنترل، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکاترونیک گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
مصطفی هادی دولابی ائرودینامیک، مکانیک سیالات صنعتی مالک اشتر*مجتمع تحقیقات هوافضا
سید محمد مهدی هادوی انتقال حرارت محاسباتی، علم مواد مالک اشتر*مواد
رامین هاشمی ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، علم مواد علم و صنعت*مهندسی مکانیک
سید حجت هاشمی تحلیل خزش و خستگی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست، مکانیک ضربه بیرجند
سید عبدالمهدی هاشمی احتراق و آلودگی هوا، احتراق و جریانهای واکنشی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ترمودینامیک و انتقال حرارت کاشان
ایرج هرسینی آب شیرین کن، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست، ائرودینامیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی، فن‌آوریهای نوین انرژی، مکانیک سیالات، نیروگاههای حرارتی دانشگاه آزاد کرج*مکاترونیک
محمد همایون صدر ارتعاشات غیر خطی، بیو، میکرو و نانومکانیک، تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تداخل سازه و سیال، تیر، صفحه و پوسته، خودرو و حمل و نقل، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سازه‌ها، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، سازه‌های هوشمند، سازه‌های هوشمند و مرکب، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مسائل برخورد و نفوذ، مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها، مکانیک شکست، مکانیک ضربه، مواد و سازه‌های هوافضا، نانومواد، نانومواد و نانوسازه برای کاربردهای انرژی صنعتی امیرکبیر*مهندسی هوافضا
سید جلال همتی ساخت و تولید، ماشینکاری معاون دانشکده فنی/دانشگاه هرمزگان
سید جلال همتی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، ترموالاستیسیته، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، مکانیک جامدات، نمونه‌سازی سریع هرمزگان*فنی و مهندسی
محمدرحیم همتیان تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، ترموالاستیسیته، روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات، مکانیک جامدات شیراز*مهندسی مکانیک
محمد هنرپیشه ساخت و تولید، شکل دهی دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی مکانیک
محمد مهدی هیهات افزایش انتقال حرارت، انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز، انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت هدایتی، انرژی و محیط زیست، بیو، میکرو و نانومکانیک، ترمودینامیک و انتقال حرارت، جریان‌های آرام، جریان‌های چند فازی، چگالش، تبخیر و انجماد، طراحی سامانه‌های حرارتی، فن‌آوریهای نوین انرژی، مبدلهای حرارتی، مکانیک سیالات، نانومواد صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی*مکانیک
مریم هویت طلب بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
امید وحیدی بیو، میکرو و نانومکانیک، جریان سیال و حرارت در بافت زنده، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، شناسایی و کنترل فرایند علم و صنعت*مهندسی شیمی
احمد ویسی ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشگاه ازاد نوشهر*مکانیک
شهرام یوسفی تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک، تیر، صفحه و پوسته، خودرو و حمل و نقل، سازه‌های هوشمند و مرکب، علوم و مهندسی فضایی، مخازن تحت فشار، مکانیک جامدات، مواد و سازه‌های هوافضا صنعتی مالک اشتر*مهندسی هوافضا
عقیل یوسفی کما دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک سیستمهای چند جزئی، طراحی ابتکاری مکانیزمها، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، کنترل سیستمهای دینامیکی دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
رامین وطن خواه ارتعاشات غیر خطی، بیو، میکرو و نانومکانیک، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دینامیک غیرخطی و آشوب، دینامیک و کنترل سامانه‌های میکرو و نانو، روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم، شناسایی و کنترل فرایند، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها، کنترل ارتعاشات و صدا، کنترل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی سیستمهای دینامیکی، مکانیک در مقیاس میکرو و نانو شیراز*مهندسی مکانیک
عباس وفائی صفت بهینه‌سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی، ساخت و تولید، شکل دهی، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی، فرایندهای نوین ساخت امام حسین*مهندسی مکانیک
علی ولی پور دینامیک، ارتعاشات و کنترل استاد یار/ دانشگاه چمران اهواز
فرزانه وهاب زاده مکانیک سیالات، هیدرودینامیک صنعتی امیرکبیر*مهندسی شیمی