راهنمای نویسندگان

شرایط و ضوابط عمومی نشریه

1-    نویسندگان موظفند تا تعهدات نویسندگان را که در بخش "اصول اخلاقی انتشار مقاله" فهرست شده‌اند، رعایت نمایند.

2-    در مقالات دانشگاهی، یک عضو هیات علمی با آدرس ایمیل دانشگاه عهده‌دار مکاتبات است و مجله از پذیرش مقالات دانشگاهی فاقد این شرط معذور است.

3-    پذیرش مقالات با ایمیلهای یاهو و جی میل و ... به عنوان ایمیل نویسنده مسئول، امکان‌پذیر نیست و ایمیل نویسنده مسئول باید با مشخصات درج شده در سازمان متبوع نویسنده عهده‌دار مکاتبات یکسان باشد.

4-    ترتیب و تعداد و مشخصات نویسندگان درج شده در مقاله باید با مشخصات نویسندگان وارد شده در سایت یکسان باشد.

5-    مقاله باید مطابق با دستورالعمل تدوین مقالات که در ذیل مشخص شده، تدوین گردند.

 

برای دریافت فایل دستورالعمل تدوین مقالات اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل راهنمای ثبت نام در سامانه اینجا کلیک کنید.