تشخیص عیوب هم‌زمان بلبرینگ و عدم‌هم‌محوری در موتورهای القایی با استفاده از روش ترکیبی پردازش پیشرفته بای‌اسپکتروم سیگنال ارتعاشی و الگوریتم K-نزدیکترین همسایه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

دراین مقاله، هدف تشخیص عیوب همزمان بلبرینگ موتورالقایی و عدم‌هم‌محوری موتور با تجهیز است. برای‌این‌منظور سیستمی متشکل از الکتروموتور و شفت کوپل‌شده به آن طراحی شده و تحت بارگذاری و سرعت‌های مختلف آزمایش شد. پارامترهای مناسب تشخیص‌عیوب از روش‌های مرسوم آنالیز سیگنال ارتعاشی و روش‌ جدید بای‌اسپکتروم محاسبه شدند. در ادامه با روش استخراج ویژگی و الگوریتم‌ کلاس‌بندی KNN سیستم پایش وضعیت طراحی و تست شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که استفاده از بای‌اسپکتروم در کنار روش‌های مرسوم آنالیز سیگنال ارتعاشی، قابلیت تشخیص عیوب مذکور را چه بصورت تکی و چه هم‌زمان با دقت قابل‌قبولی فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات