کلیدواژه‌ها = تحلیل جریان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جریان سیال غیرنیوتنی در لوله مخروطی همگرا با استفاده از مدل بینگهام

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 6-17

پیمان شوبی؛ حسین مهبادی؛ آرمن آدامیان