کلیدواژه‌ها = پایدارپذیری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی کنترل فیدبک برای کایت مولد حول مسیر نامی

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 6-21

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی