تحلیل خمش تیر ساندویچی انحنادار با رویههای تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج و هسته انعطاف‌پذیر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله به بررسی رفتار خمشی یک تیر ساندویچی انحنادار با هسته انعطاف‌پذیر و رویه‌های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی پرداخته شده است. نانو لوله‌های کربنی به صورت مواد تابعی مدرج در ضخامت رویه در نظر گرفته شده است و خواص آنها در راستای ضخامت رویه‌ها تغییر می‌کند. برای مدل‌سازی رفتار تیر ساندویچی از تئوری اویلر-برنولی برای رویه‌ها و الاستیسیته شبه سه بعدی برای هسته استفاده شده که این امر امکان بررسی انعطاف‌پذیری هسته را فراهم می‌کند. در این حین همچنین از اعمال شرایط سازگاری بین رویه‌ها و هسته استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات