بررسی اثر پارامترهای سرعت چرخش، پیشروی و عمق نفوذ ابزار در اتصال فلز به کامپوزیت توسط فرایند جوش اصطکاکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دکتری تخصصی / دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 استاد / دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در تحقیق پیشرو که به بررسی تجربی اتصال فلز و کامپوزیت به روش اتصال اصطکاکی (FLJ) می‌پردازد، کامپوزیت الیاف شیشه با ماتریس ترموپلاست پلیمری PA6 با 20% وزنی الیاف چاپد شیشه و آلیاژ آلومینیوم 5052 استفاده شده‌اند. هدف از تحقیق پیشرو بررسی استحکام نمونه‌های متصل شده به روش اتصال اصطکاکی روی‌هم در دو حالت استاتیکی و خستگی و تحقیق در مورد اثر پارامترهای نرخ پیشروی، سرعت دورانی و عمق نفوذ مختلف برای هر نمونه بر خواص مکانیکی می‌باشد. پس از اتصال نمونه‌ها و انجام تست‌های مربوط مشخص شد که اتصال تحت تأثیر هر سه پارامتر قرار می‌گیرد و در عمق

کلیدواژه‌ها

موضوعات