طراحی و توسعه مدیریت انرژی بهینه و همزمان خودروهای هیبرید الکتریکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

خودروهای هیبرید الکتریکی به عنوان یکی از راه حل های کاهش آلایندگی و مصرف سوخت شناخته می شوند. هدف این پژوهش طراحی و توسعه مدیریت انرژی با کنترلر سطح بالا با قابلیت پیاده‌سازی همزمان برای خودروی هیبرید الکتریکی است تا علاوه بر بهینه کردن مصرف سوخت، قابلیت رانندگی را نیز حفظ نماید. برای دستیابی به این هدف برای محدوده وسیعی از ورودی‌های مرجع از کنترلر پیش‌بین غیر‌خطی استفاده شده است. با انجام شبیه سازی مشخص می شود که علاوه بر ارضا اهداف کنترلی، مصرف سوخت نیز در مقایسه با پژوهش‌های انجام شده تاکنون، کاهش قابل توجهی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات