کنترل حلقه‌باز سیستم تعلیق خودرو، متناسب باتغییرات وزن سرنشینان، سرعت خودرو و پروفیل دست‌انداز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-گروه مهندسی مکانیک ،تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، ایران

چکیده

دلیل اصلی وجود سیستم‌های تعلیق در وسایل نقلیه، کاهش اثرات ناهمواری‌های مسیر روی سرنشینان و پیرو آن تامین آسایش آنان است. در این مقاله ضمن پیشنهاد مکانیزمی برای سیستم تعلیق، هدف افزایش راحتی سرنشینان خودروهایی است که در سطح شهر با سرعت مجاز تردد می‌کنند. برای این منظور به کنترل سیستم تعلیق پیشنهادی، با در نظر گرفتن اثرات مقدار وزن سرنشینان‌، موقعیت مکانیشان (نشستن بر صندلی‌های جلو یا عقب)، سرعت خودرو و پروفیل دست‌انداز پرداخته می‌شود. مشاهده می‌شود که با اعمال کنترل، راحتی سرنشینان نسبت به حالت کنترل‌ نشده 8 تا 28 درصد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات