دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، شهریور 1391، صفحه 1-87 (حرارت و سیالات) 
2. ارزیابی عملکرد سیستم خنک‌کاری موتور احتراق داخلی دیزل

صفحه 30-44

عیوض اکبریان؛ سید مهدی لشکرپور؛ سید اسماعیل رضوی


5. بهبود عملکرد سیستم کنترل رباست چند متغیره بویلر

صفحه 76-91

مهدی پارسا؛ علی وحیدیان کامیاد؛ محمد باقر نقیبی سیستانی


شماره‌های پیشین نشریه

حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات
حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات