موضوعات = شناسایی و کنترل فرایند
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی عمر مفید یاتاقان غلتشی مبتنی‌بر آنالیز ارتعاش با روش های تجزیة مدهای ذاتی و شبکة عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.30506/ijmep.2021.138771.1739

زهرا دهرویه؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ سید اشکان موسویان؛ علی علی نیازیازی