تعیین میراگر پیچشی مناسب جهت کاهش دامنه ارتعاشات موتور هواپیماهای فوق سبک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)

3 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

دراین مقاله به تعیین میراگر پیچشی مناسب برای موتور هواپیماهای فوق سبک و میزان تاثیر آنها در کاهش ارتعاشات با ترکیب سه روش تجربی، تحلیل و عددی پرداخته شده است. ابتدا با تحلیل دینامیکی و کدنویسی در نرم افزار متلب، گشتاورهای سیستم و فشارگاز پیستون با کمتر از 2 درصد اختلاف با نتایج تجربی اعتبارسنجی شدند. سپس حداکثر میزان جابجایی زاویه‌ای در بالاترین دور، از روش عددی وتحلیلی صحت‌سنجی و فرکانس‌های طبیعی بدست آمدند. درنهایت معادله‌ تعیین ضریب میرایی، استخراج شد. نتایج نشان داد که استفاده از میراگر تا 40 درصد از دامنه ارتعاشات سیستم می‌کاهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات