تعیین پارامترهای مدل مجیک با استفاده از روش نگاشت‌های خود سازمان و بررسی تاثیر شرایط جاده ‌ای بر روی پارامترهای مدل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه ارومیه

3 مرکز تحقیقلت ترمز سایپا دانشگاه ازاد ایلخچی

چکیده

از آنجای که نیرو و گشتاور مورد نیاز برای کنترل حرکت وسیله نقلیه از طریق تماس تایر با جاده تامین می شود لذا مدل تایر یکی از جنبه‌های مهم دینامیک وسیله نقلیه می‌باشد. به‌دلیل غیر خطی بودن مدل تایر مدل‌های مختلفی توسط محققان ارائه شد که از بین مدل‌ها معروف‌ترین و پرکاربرترین مدل، مدل مجیک می‌باشد که در دو دهه اخیر به‌عنوان مدل استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است . در این مقاله از روش نگاشت‌های خود سازمان برای به‌دست آوردن پارامترهای مدل استفاده شده و تاثیر شرایط مختلف جاده‌ای (مرطوب و خشک) بر روی مدل بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات