کنترل زوایای اویلر هواپیما با استفاده از وارون دینامیک غیرخطی افزایشی مقاوم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود،

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

وارون دینامیک غیرخطی یکی از روش‌های مطرح در زمینه کنترل دینامیک پرواز است که از توسعه آن به عنوان وارون دینامیک غیرخطی افزایشی (INDI) یاد می‌شود. بر این اساس، در این مقاله ابتدا مود‌های غیرخطی تند و کند هواپیما به دو بخش مجزا تقسیم و برای هر یک از بخش‌ها کنترل جداگانه‌ای طراحی می‌شود که در حلقه خارجی از کنترل‌کننده PID و در حلقه داخلی از کنترل‌کننده مود لغزشی استفاده می-شود. علاوه‌بر اثبات پایداری، نتایج شبیه‌سازی به همراه مقایسه با حالت‌های مدل مرجع و INDI مرسوم برای هواپیمای بویینگ 747 ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات