دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 54، بهار 1398، صفحه 6-217 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
9. طراحی ربات پوشیدنی کمک حرکتی برای دست

صفحه 176-187

سیده مرضیه سید آقامیری؛ حسن ظهور


شماره‌های پیشین نشریه

حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات
حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات