موضوعات = سازه‌های هوشمند و مرکب
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل خمش تیر ساندویچی انحنادار با رویههای تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج و هسته انعطاف‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

10.30506/ijmep.2021.528593.1784

محسن بت شکنان دهکردی؛ بهروز قانع


5. خمش کرنش بزرگ ناشی از تورم در ژل دولایه: رهیافت نیمه تحلیلی و عددی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1399

10.30506/ijmep.2020.78718.1355

محمد رضا بیات؛ آرش کارگر اصطهباناتی؛ مصطفی باغانی


6. مطالعه خمش هیدروژل‌های حساس به PH در تیر دارای خواص گرادیانی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 116-131

محمد شجاعی فرد؛ مصطفی باغانی