موضوعات = انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو
تعداد مقالات: 2
2. تأثیرنانوسیال درانتقال حرارت جابجایی مخلوط در محفظه تهویه شده با گرمایش موضعی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 78-96

علیرضا شیبانی؛ سید امیر عباس علومی