دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 42، بهار 1395، صفحه 1-114 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
5. تاثیر مدول کرنش سختی بر کمانش پوسته‌های استوانه‌ای الاستیک-پلاستیک تحت ضربه محوری

صفحه 91-114

رضا رجبیه‌فرد؛ ابوالفضل درویزه؛ منصور درویزه؛ رضا انصاری؛ حامد صادقی