دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 41، اسفند 1394، صفحه 1-114 (حرارت و سیالات) 
1. تحلیل عددی خصوصیات جریان هوا در دودکش خورشیدی با حضور لایه گیاهی

صفحه 6-22

آرش میرعبدالله لواسانی؛ مهرداد محمدی؛ رامین مهدی‌پور


شماره‌های پیشین نشریه

حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات
حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات