دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 38، بهار 1394، صفحه 6-103 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
1. مدل سازی ریاضی و بررسی پایدارپذیری حرکت کایت مولد در فضا

صفحه 6-15

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی؛ حسین دریجانی


2. تحلیل ارتعاشات غیرخطی ورق چندلایه مرکب با استفاده از دو روش تحلیلی تقریبی

صفحه 16-39

امیر لطف‌آور؛ حسین رفیعی پور؛ صغری حمزه شلمزاری؛ طاهره محمدی


4. فرایندهای ساخت لایه‌های پیل‌سوختی ‌اکسید‌ جامد (مقاله‌مروری)

صفحه 55-82

محسن مزروعی؛ کارن ابری‌نیا؛ جلیل جمالی؛ مهدی تفضلی؛ مجید بنی‌اسدی