موضوعات = دینامیک، ارتعاشات و کنترل
حل مساله سینماتیک معکوس بازوهای بسیار-افزونه با عملگرهای ناپیوسته به روش جستجوی چند-بسته ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.30506/ijmep.2024.2001308.1934

علیرضا مطهری؛ حسن ظهور؛ محرم حبیب نژاد کورایم


اثر تغییر گام بر فرکانس‌های یک ملخ‌ گام متغیر بصورت تحلیلی، عددی و تجربی

دوره 25، شماره 3، آذر 1402، صفحه 28-51

10.30506/ijmep.2023.526512.1773

محمد رضا الهامی؛ محمد رضا نجفی؛ سید اسداله پناهنده


مدلسازی سه بعدی برداری زمانی الکتروکاردیوگرام قلب و کاربردهای آن

دوره 24، شماره 3، آذر 1401، صفحه 120-133

10.30506/ijmep.2022.556735.1890

امیر غفاری؛ علی غفاری؛ نیوشا پورجعفری


شبیه سازی و کنترل مسیر حرکت ربات متحرک همه جهته

دوره 24، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 181-207

10.30506/ijmep.2021.532612.1801

مینا سادات ابراهیمی؛ مجید ساده دل


پیش‌بینی عمر مفید یاتاقان غلتشی مبتنی‌بر آنالیز ارتعاشی با روش های تجزیه سیگنال به مولفه‌ مدهای ذاتی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 208-226

10.30506/ijmep.2021.138771.1739

زهرا دهرویه؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ سید اشکان موسویان؛ علی علی نیا زیازی


دفع ارتعاشات مسئله سیال- سازه با استفاده از تئوری کنترل مرزی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 77-92

10.30506/ijmep.2021.135250.1723

مهدی خاک پور؛ علی نجفی اردکانی؛ افشین زین الدینی


تحلیل دینامیکی و طراحی یک الگوریتم کنترلی دینامیک‌مبنا برای دویدن ربات دونده دوپای پنج‌لینکی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 93-113

10.30506/ijmep.2021.135745.1727

وحید احتشامی بجنوردی؛ حسن سالاریه؛ آریا الستی؛ محمدمهدی کاکایی


ارتعاشات اجباری غیرخطی ورق دایروی توخالی از جنس آلیاژ حافظه‌دار

دوره 23، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 178-204

10.30506/ijmep.2021.521999.1756

امیرحسین نصراله براتی؛ علی اصغر جعفری؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ عادل مقصودپور


تعیین میراگر پیچشی مناسب جهت کاهش دامنه ارتعاشات موتور هواپیماهای فوق سبک

دوره 23، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 205-221

10.30506/ijmep.2021.141449.1746

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ مجتبی مرادی


طراحی کنترل مقاوم برای سیستم شبکه‌ای آبشاری بر اساس ماتریس افزوده در حضور تاخیر شبکه

دوره 23، شماره 3، آذر 1400، صفحه 114-130

10.30506/ijmep.2021.120319.1673

نسیم انسان صفت؛ علی چائی بخش؛ علی جمالی؛ رضا شهنازی