تعداد مقالات: 238
176. مطالعه عددی و اندازه‌گیری تجربی ضریب نفوذپذیری در محیط متخلخل فیبری با احتساب جزئیات هندسی به منظور بررسی تأثیر پارامترهای هندسی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 170-189

سیدمصطفی حسینعلی پور؛ محمد مهدی نمازی؛ علی مدرسی؛ ایمان قاسمی مرزبالی


177. طراحی ربات پوشیدنی کمک حرکتی برای دست

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 176-187

سیده مرضیه سید آقامیری؛ حسن ظهور


178. تحلیل ترموالاستیک مخازن دوار استوانه‏ ای هدفمند درون بستر الاستیک

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 200-212

حمیدرضا باقری طادی؛ یاسر کیانی


179. بررسی عددی عملکرد سیستم‌های تهویه بازیابی انرژی با شکل غشاء جدید همراه با انتقال جرم و حرارت

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 200-224

محمد جعفری زاوه؛ علی خالقی؛ ماشاءالله رضاکاظمی


180. حل دقیق سرعت و فشار سیال لزج ناشی از اثر سینماتیکی موج حرکتی مرزی دوبعدی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 210-233

محمداحسان خدائی میدانشاه؛ خسرو نادران طحان؛ مجتبی دهقان منشادی؛ امین یاقوتیان


181. محاسبه‌ی میدان تنش مجانبی به همراه ضرایب شدت تنش و مرتبه بالاتر در شیار کلیدی‌شکل

دوره 21، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 225-243

مجیدرضا آیت الهی؛ بهادر بهرامی؛ امیر محمد میرزایی


183. بررسی تأثیرات طول، قطر و کایرالیتی بر خواص مکانیکی نانولوله‌های کربنی معیوب

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 188-217

پویا محسن زاده مبارکه؛ حسین گلستانیان؛ یعقوب طادی بنی


184. بررسی عددی اثر تغییر هندسه بر روی الگوی جریان و عملکرد سیکلون گاز-ذره

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 101-122

فرزاد پرواز؛ سید مسعود واحدی؛ احسان اله عصاره؛ محسن خندان


186. بررسی رفتار انتقال آب در پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 6-29

ابراهیم افشاری؛ سید علی جزایری


188. تحلیل المان محدود تغییر شکلهای بزرگ تیر با استفاده از تئوری های کلاسیک و مکانیک محیط پیوسته

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 6-19

منصور درویزه؛ ابوالفضل درویزه؛ رضا انصاری؛ علی علی جانی


189. خمش ناشی از تورم در هیدروژل دولایه: رهیافت نیمه تحلیلی و عددی

دوره 22، شماره 1، بهار 1399، صفحه 6-24

10.30506/ijmep.2020.44950

محمدرضا بیات؛ آرش کارگر اصطهباناتی؛ مصطفی باغانی


190. تنش های حرارتی در دیسک و لنت قطار

دوره 13، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 6-27

پریسا حسینی تهرانی؛ خدیجه مرادی؛ سیمین بال محمدی


191. ردیابی ترک عرضی در لوله های حاوی سیال تحت فشار داخلی

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 20-39

محمد حسین زاده؛ انوشیروان فرشیدیان فر


193. شبیه سازی فرآیند فشردن دیسک با یک مدل جدید صلب پلاستیک بدون المان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 28-38

مهرداد فروتن؛ رحیم ستوده بحرینی؛ مهدی مرتضوی


194. ارزیابی عملکرد سیستم خنک‌کاری موتور احتراق داخلی دیزل

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 30-44

عیوض اکبریان؛ سید مهدی لشکرپور؛ سید اسماعیل رضوی


195. بررسی ترمواکونومیک استفاده از انرژی خورشیدی با هدف گرمایش گازطبیعی درایستگاه CGS شهر ساری

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 32-45

احمد عربکوهسار؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض


196. بررسی ترمواکونومیک استفاده از انرژی خورشیدی با هدف گرمایش گازطبیعی درایستگاه CGS شهر ساری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 32-45

احمد عربکوهسار؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض


197. تاثیر مصالح بر مصرف انرژی، کربن تولیدی و آسایش حرارتی در ساختمان اداری در اقلیمهای گرم و مرطوب، گرم و خشک و سرد ایران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-6

جلیل شاعری؛ رزا وکیلی نژاد؛ محمود یعقوبی؛ محمد علی آبادی


200. بررسی تاثیر صفحه‌های جداکننده بین کانتینر و کابین در آیرودینامیک ون-کامیون و مصرف سوخت آن

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 46-59

کوروش گودرزی؛ محمد حسن شجاعی فرد؛ روح اله طالبی؛ شهاب الدین شهناز