دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 47، تابستان 1396، صفحه 1-122 (حرارت و سیالات) 
2. تحلیل و بررسی میدانی عملکرد توربین بادگیر اینولاکس

صفحه 23-40

هنگامه فرح پور؛ پویا صنیعی؛ احمد علی خطیب زاده


شماره‌های پیشین نشریه

حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات
حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات