نویسنده = موسی رضائی
تعداد مقالات: 9
7. ارائه روش EMD اصلاح شده برای آنالیز سیگنال نویزدار در حوزه زمان- فرکانس

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 6-20

موسی رضائی؛ علی بانان نوجوانی؛ امین ترقی اسگوئی


8. پاسخ آشوبناک مدل غیرخطی یک چهارم دو درجه آزادی خودرو تحت تحریک جاده

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 6-21

موسی رضائی؛ حامد سمندری؛ فرزاد فلاحی


9. ارائه حل تحلیلی جدید برای بررسی رفتار ارتعاشی لوله‌های حاوی سیال

دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 6-20

موسی رضائی؛ وحید عرب‌ملکی