تعداد مقالات: 219
201. طراحی و پیاده‌سازی کنترلر شبکه عصبی برای سیستم ضدنوسانِ بار جرثقیل‌های سقفی

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 74-94

حامد سعیدی؛ مهیار نراقی؛ ابوالقاسم اسدالله راعی


202. تخمین پروفیل رسوب در لوله‌های دیگ‌بخار با استفاده از روش انتقال حرارت معکوس، جریان آرام

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 83-106

کورش گودرزی؛ امین موسایی؛ مریم بهرامی


204. بهبود عملکرد پره یک روتور با تغییر همزمان فاصله لقی نوک و جابجایی محوری پره

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 107-129

ایرج میرزایی؛ امیرشایان آزاده؛ نادر پورمحمود


205. اثر پروفیل مقطع پره یک میکرو توربین بادی بر زمان راه‌اندازی آن

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 130-148

ابوالفضل پوررجبیان؛ مرتضی رحمانپور


206. بررسی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیال نیوتنی و غیرنیوتی در محفظه مربعی باز حاوی چشمه حرارتی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 149-173

محسن مزیدی؛ سید امیر عباس علومی؛ سید علی آقا میرجلیلی


207. تحلیل عددی انتقال حرارت همرفت طبیعی آرام نانوسیال در یک جریان با موانع مربعی و دایره‌ای شکل

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 174-196

اسماعیل قائدی؛ طاهر ارمغانی؛ رضا سپاهی سامیان


210. بهبود عملکرد سیستم کنترل رباست چند متغیره بویلر

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391

مهدی پارسا؛ علی وحیدیان کامیاد؛ محمد باقر نقیبی سیستانی


211. خمش کرنش بزرگ ناشی از تورم در ژل دولایه: رهیافت نیمه تحلیلی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.78718.1355

محمد رضا بیات؛ مصطفی باغانی؛ آرش کارگر اصطهباناتی


212. بررسی تجربی و عددی عملکرد پانل‌های ساندویچی با رویه‌های آلومینیومی و هسته فوم‌ پلی‌یورتان با چگالی متغیر در برابر بار انفجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.90606.1437

رضا خندابی؛ حسین خدارحمی؛ روح اله حسینی؛ مجتبی ضیاء شمامی


213. تحلیل کمانش مکانیکی پنل های استوانه ای مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله های کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.90739.1438

راضیه هاشمی؛ مصطفی میرزائی؛ محمدرضا عدل پرور


214. پایش سلامت و تشخیص عیب سازه قاب شکل آلومینیومی با روش امپدانس الکترومکانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.90780.1442

محسن محسن زاده


215. ارزیابی مقدار تنش پسماند ناشی از اعمال پوشش سدحرارتی با استفاده از روش‌های تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.90939.1443

مریم محمدی؛ اسماعیل پورسعیدی


217. طراحی سیستم کنترلی پیش‌بین مبتنی بر مدل برای حرکت جانبی خودرو در مسیرهای غیرمستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.92620.1459

علیرضا خدایاری؛ علی غفاری؛ امیررضا میربیگی مقدم


218. بررسی تجربی تأثیر آسیب های داخلی بر روی مقاومت بالستیکی مواد مرکب لایه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.92993.1460

مجید آزادپور؛ اعظم قاسمی


219. کنترل غیرخطی مود لغزشی به منظور پایداری خودروی مفصلی در مقابل پدیده قیچی شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.65674.1253

مهدی ابطحی؛ مهدی سرایی صحنه سرایی؛ فرزین زهدی